c

Trelleborgs hamn

  • Trelleborgs hamn

Större färjor i Sveriges näst största hamn 

Sveriges näst största hamn flyttar för att kunna ta emot större färjor och bereda plats för bostäder. Vi på Skanska har utfört Färjeläge 10 i nära samarbete med Trelleborgs hamn.

För att utöka Trelleborgs hamns kapacitet har vi byggt ett nytt färjeläge öster om den befintliga hamnen. 

Nu kan färjor som är 230 meter långa lägga till; tidigare var maxgränsen 180 meter. Färjeläge 10 omfattade byggnation av kajer och en 150 000 kvadratmeter stor terminal för godshantering mellan olika transportsätt. Dessutom har vi lagt 1 000 meter järnvägsspår på kombiterminalen, byggt bilramper till färjans övre däck och en bilklaff till nedre däck. 

Samarbete nyckeln till framgångsrikt projekt

Transporter till och från arbetsområdet gick genom hela hamnen där verksamheten pågick som vanligt. Det var trångt men fungerade tack vare det goda samarbetet med Trelleborgs hamn. Dialogen med kunden hjälpte oss även att hantera den korta byggtiden. 

Uppdraget att bygga Färjeläge 10 var en totalentreprenad. Vi har stått för projektering och utförande men Trelleborgs hamn har varit väldigt involverad under arbetets gång. Vi har arbetat tillsammans i allt från tekniska lösningar till framkomlighet. 

Flexibel planering

Arbete vid vatten är krävande och kan vara riskfyllt. Om det blåste för mycket för vissa arbetsuppgifter kunde vi utföra andra arbeten. När projektet är så stort finns alltid något att göra. 

Bidrar till bättre miljö

Trelleborgs hamn har en grön profil; det nya färjeläget hjälper hamnen att arbeta på ett ännu bättre sätt med miljöfrågor. Flytten av fartygstrafiken från Trelleborgs centrum innebär även bättre luftkvalitet i staden och plats för bostäder.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading