c

Framtidsvisioner 2070

Hur ser Sverige ut år 2070? Var finns potentialen och vad behöver vi göra redan nu för att nå dit vi vill? Tillsammans med ett antal olika aktörer har Skanska tagit fram visioner för hur Öresund, Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås och Norrland kan komma att se ut år 2070.

Västerås 2070

Nordens kraftcentrum, en vision för 2070 tar sikte på Västerås om drygt 50 år - en levande stad med 300 000 invånare och en naturlig knutpunkt i Norden.

Uppsala 360

Under de kommande 30 åren kan Uppsala växa med 150 000 invånare. Stora investeringar måste göras för att möta ökande behov av bostäder, arbetsplatser, service och transporter.

Göteborg 2070

Navet i Skandinavien – en stad i världen. Så ser visionen ut för Göteborg år 2070. Bakom visionen står Skanska, MTR, Sweco, Volvo Cars och Volvokoncernen.

Norrland 2070

Norrland har stor potential att bli en tillväxtmotor för hela Sverige. Då krävs kunskap, kapital och samarbete nu. Skanska har tillsammans med Umeå universitet tagit fram Vision Norrland 2070.

Stockholm 2070

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer och fram till år 2070 förväntas befolkningen öka med drygt en miljon. Tillsammans med Sweco och MTR har Skanska tagit fram en vision för hur Stockholm kan se ut 2070.

Öresund 2070

Öresundsregionen är en av norra Europas viktigaste tillväxtregioner och genom långsiktiga och konkreta lösningar kan man ta tillvara på potentialen. Skanska och Sweco presenterar en gemensam vision.

Senast uppdaterad: 2023-12-01