c

Tryggt och aktivt i nya Kvibergsstaden

Stadsdelen Kviberg i Göteborg genomgår en positiv förvandling med trygghet och aktivitet som ledord. Skanskas bidrag är bostäder, äldreboende och en motionsslinga som skapar goda möjligheter till rörelse för alla.

En av Kvibergsstadens nyaste delar är Skanskas kvarter Kvibergs Ängar. Bostadsområdet ska stå färdigt 2021 och består av 250 bostäder i sju lamellhus, ett punkthus och nio radhus. Utformningen är framtagen för att överensstämma med det gamla slottsliknande regementet strax intill.

För tio år sedan var Kviberg en enslig och lite ruffig stadsdel. Flera av militärbyggnaderna på det historiska kasernområdet stod tomma och få bostäder fanns i omgivningarna. Men ett läge nära både centrum, natur, trafikleder och kollektivförbindelser gav också området en stor potential.

Helt ny identitet

Med ett aktivt stadsutvecklingsarbete har Kviberg drastiskt ändrat karaktär. Området har blivit ett idrotts- och friluftscentrum i Göteborg med bland annat multisportarena, fotbollsplaner, utegym, hinderbana och motionsspår. Samtidigt har skolor och förskolor öppnat och det helt nya bostadsområdet Kvibergsstaden vuxit fram. Kviberg har blivit en levande stadsdel som fogar samman Gamlestaden och Utby och bygger ihop Göteborg som stad.

En av Kvibergsstadens nyaste delar är Skanskas kvarter Kvibergs Ängar. Bostadsområdet ska stå färdigt 2021 och består av 250 bostäder i sju lamellhus, ett punkthus och nio radhus. Utformningen är framtagen för att överensstämma med det gamla slottsliknande regementet strax intill.

– Tanken är att arkitekturen ska rimma med kasernernas uttryck. Fasaderna är platsmurade och går i jordiga toner som passar med kasernerna. Många har sagt att de tycker det är trevligt med så traditionell arkitektur, att husen ser ut som hus, säger Karl Malmqvist, Skanskas projektutvecklare för Kvibergs Ängar.

Aktivitet för trygghet

När bostadskvarteret planerades stod trygghet i fokus. Hur skulle man bygga in en naturlig trygghetskänsla på en plats som tidigare upplevts som lite osäker? Skanska anordnade workshops på temat tillsammans med polis, kommun, arkitekter och närboende.

En viktig slutsats var att rörelse och aktivitet är trygghetsskapande. För att våga gå ut, särskilt på kvällen, vill man möta andra och känna sig sedd. Ju fler olika grupper av människor som rör sig i ett område över olika delar av dygnet, desto tryggare känner sig samtliga.

Så såddes fröet till Kvibergsrundan, motionsslingan som i dag löper runt bostadsområdet. Utmed slingan byggs flera olika platser för möten och aktivitet, som hundrastgård, grillplats, balansbana och lekhus. Här ska alla åldrar lockas att stanna till.

Boende bidrar med idéer

Utformningen av aktivitetsområdet har skett i samråd med boende i närheten. De fick tycka till om planerna dels på en hemsida, dels vid en dialogträff.

– Det var väldigt lyckat, vi fick många bra idéer att ta med oss. Till exempel fick vi veta att det redan fanns en boulebana i området medan många önskade sig utepingisbord. Sådana är monterade och på plats nu, säger Karl Malmqvist.

Nästa tillskott till området är ett äldreboende. Villa Kvibergs 77 lägenheter byggs söder om Kvibergs Ängar och öppnar våren 2021. Charlotte Adlerton Gadd, affärsutvecklare på Skanska, ser äldreboendet som en viktig pusselbit i ett trivsamt bostadsområde.

– Ett område mår bra av en kombination av åldrar och bostadsformer. Det finns förskola och skolor tvärs över vägen och ett studentboende en bit bort, säger hon och lyfter fram Villa Kviberg som ett bra komplement.

Solceller och grön betong

Äldreboendet byggs med flera hållbara byggnadstekniska finesser med ambitionen att leva upp till Skanskas strängaste miljömärkning mörkgrönt. Den ställer långt högre krav än branschens öppna certifieringar och kräver miljöanpassningar i alla led. Byggnaden är energieffektivt utformad och har solceller på taket som alstrar el till husets energiförbrukning. Den är också byggd med klimatanpassad grön betong i bottenplattan.

Villa Kviberg kommer att drivas av det privata vårdföretaget Vardaga som Skanska har byggt flera äldreboenden tillsammans med tidigare. Ett nytt äldreboende i just Kviberg blir en välkommen satsning.

– Det finns ett behov av äldreboenden i Göteborg och Villa Kviberg har ett bra läge. Det vetter mot Säveån med grönska och rörelse på Kvibergsslingan utanför. En fin utsikt för de äldre, säger Charlotte Adlerton Gadd.

Senast uppdaterad: 2019-12-18

Rekommenderad läsning