c

Grön betong för en hållbar framtid

Skanska lanserar Grön betong och visar vägen till ett klimatsmart husbyggande. Efter den 11:e mars 2019 kommer Skanska erbjuda en betong med upp till 50 procent lägre klimatbelastning.

Gunilla Holmberg, regionchef för Skanska Betong, berättar att lansering av Grön betong är ett led i arbetet med att nå Skanskas högt uppsatta klimatmål.
1 av 2 Gunilla Holmberg, regionchef för Skanska Betong, berättar att lansering av Grön betong är ett led i arbetet med att nå Skanskas högt uppsatta klimatmål.
Betongarbete med väggar och golv
2 av 2

Betong är, och kommer alltid att vara, ett viktigt byggnadsmaterial. Fördelarna är många. Det är bland annat starkt, brandsäkert och formbart. Utmaningen är att traditionell betong innehåller cement vilket ger upphov till koldioxidutsläpp vid framställningen. Gunilla Holmberg, regionchef för Skanska Betong, berättar att lansering av Grön betong är ett led i arbetet med att nå Skanskas högt uppsatta klimatmål.

– Vi måste ta vårt ansvar – affärsmässigt, strategiskt och moraliskt, säger hon.

Klimatnetrala senast 2045

Skanska har som målsättning att vara ett klimatneutralt företag senast 2045 och därmed leva upp till Parisavtalet. Att utveckla nya klimatsmarta produkter, som Grön betong, är ett led i det långsiktiga miljöarbetet.

– Skanska har tagit ledningen i miljöfrågan inom byggbranschen och verkar därmed för ett bättre samhälle. Det handlar om att minska avtrycken och samtidigt fortsätta att göra lönsamma affärer, säger Gunilla Holmberg.

Ludvig Dahlgren är teknisk specialist på region Betong och har under en längre tid arbetat med projektet Grön betong. Målet har varit att ta fram miljövänliga alternativ för husbyggande genom att sänka betongens koldioxidpåverkan. En utmaning har varit att hitta materialsammansättningar som fungerar för olika typer av användningsområden.

– En utsatt utomhusmiljö har en tuffare exponering än en inomhusvägg. Vi har tittat på olika behov och tagit hänsyn till dem när vi har tagit fram de nya produkterna, berättar han.

I och med lanseringen finns nu betong anpassad för tre olika användningsområden: vägg, bjälklag och garage. Andelen cementklinker har minskat genom byte till masugnsslagg och på så sätt har betongen fått lägre klimatpåverkan.

– Vi strävar efter att använda cement så lite som möjligt och att hitta recept som minskar miljöbelastningen, berättar Ludvig Dahlgren.

Resan mot hållbarhet fortsätter

Betong utan cement är ingen nyhet. Redan när Paris tunnelbana byggdes runt 1900 användes alternativa bindemedel i hög utsträckning. I Sverige, med vårt kyliga klimat, har kraven på beständighet varit högre och därför har vi haft större utmaningar.

– Nu har vi hittat rätt! Vi anpassar betongen till hur och var den ska användas. Vi ska använda rätt betong på rätt plats. Den nya betongen är både tålig och miljövänlig, säger han.

Betongbranschens målsättning på kort sikt är att utsläppen från betong till husbyggnad ska minska med 50 procent till år 2030. Projektet med Grön betong innebär att koldioxidutsläppen minskar med 52 procent för vissa användningsområden. Sedan finns det andra områden som kräver förbättringar.

– Utvecklingen kommer inte att avstanna nu, tvärtom. Grön betong är en kontinuerlig resa mot hållbara betongprodukter, säger Ludvig Dahlgren.

Varsamhet om jungfruliga material

De nya betongrecepten är ett steg mot en cirkulär ekonomi. Ändliga resurser byts ut mot restprodukter från industrin. Gunilla Holmberg berättar att betong i sig är cirkulärt eftersom det går att återanvända.

– Vi måste hushålla med våra jungfruliga resurser. Att bruka men inte förbruka – det är utgångspunkten för affärsmässigheten i ett hållbart samhälle, säger hon.

Skanska har en styrka i att ha hela kedjan från beställare av ett hus till de som bygger huset och levererar delmaterial. Det skapar de bästa förutsättningarna för att fortsätta vara ledande inom grönt byggande och nå målet om klimatneutralitet 2045. Skanskas hållbarhetssatsning har även ett medarbetarperspektiv. För att attrahera morgondagens kompetens krävs det att företag tar ett moraliskt ansvar.

– Kraften i miljöfrågan blir allt mer uppenbar för var dag som går. Greta Thunberg och hennes vänner är tydliga med vad de kräver av oss. Vi som företag måste leva som vi lär och mena allvar med det vi säger. Grön betong visar vilken väg Skanska valt.

Fakta Grön Betong

Grön Betong lanseras den 11 mars 2019 i Stockholm och Göteborg. I produkterna som släpps har andelen cementklinkers reducerats med 30-65 procent. Det innebär en halvering av koldioxidutsläppen för vissa produkter.

Produkter Grön Betong:
Grön väggbetong
Grön bjälklagsbetong
Grön garagebetong

Kontakta våra betonganläggningar för beställning och mer information.

Senast uppdaterad: 2019-03-11

Rekommenderad läsning