c

Så skapas morgondagens innovationer

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

Henrik Ahnström, innovationsdirektör på Skanska, fastslår att om vi ska kunna följa vår vision och bygga för ett bättre samhälle kan vi inte fortsätta att bara göra som vi alltid har gjort – det kräver innovation. Den unga generationen förutsätter också att världen de växer upp i är digitaliserad och att allt hänger ihop. Idag har vi smarta telefoner som är smartare än våra hus och då behöver vi fastighetsutvecklare snäppa upp.

Innovationsarbete ser inte ut som vanligt utvecklingsarbete. Vi kan inte helt veta vart vårt arbete ska leda och vi måste våga misslyckas. Framför allt måste vi ha en kultur som tillåter det. Affärsmodeller behöver omprövas, vi behöver tänka om och vi behöver lära nytt hela tiden. Samtidigt som arbetet ska vara passionerat och kreativt kräver det disciplin och styrning. Vi på Skanska har därför utvecklat ett arbetssätt som vi kallar Sustainovation. Det skapar en struktur där passion och energi kan leda oss framåt i vårt innovationsarbete. De idéer och förslag till innovationer som bedöms passa inom vår portfölj går vidare till Innovationsrådet, som består av personer både i och utanför organisationen och från vitt skilda branscher. För att vi ska ta det vidare krävs också att det är något som kan bli skalbart och fungera över tid. Och många av de innovationsprojekt vi går igång med startar vi tillsammans med andra. Genom en partner som delar våra värderingar adderas mångfald och vi kan komplettera vår egen kärnkompetens. På vår hemsida finns flera exempel på lyckade innovationsprojekt.

Anna Svensson, innovationschef hos vår samarbetspartner Soltech Energy, berättar att den solenergi som träffar jordens yta under två timmar har potentialen att tillgodose hela världens energibehov ett helt år. Utmaningen är att kunna ta tillvara på all denna energi.

Inventing the Future Energy Solution

Tillsammans med Soltech tog vi oss an den stora frågan kring el- och effektbristen. En fråga som kräver accelererad innovation och där drivkrafterna finns i flera dimensioner. Att sätta solceller på väggar och tak är inget nytt. Idag finns solceller som ersätter betongpannor eller fasader och det finns semitransparenta solceller i många färger som kan skapa tilltalande fasader. Men hur kan vi ta det ännu längre och ta bort något i en fasad och byta ut mot något som kan producera och lagra el? Skanska och Soltech har som mål att designa och implementera den mest hållbara energilösningen baserad på BIPV (byggnadsintegrerad solcellsteknik) och implementera en pilot inom två år. Vi kallar det ”Inventing the Future Energy Solution” och arbetet har nu pågått i ett år. Både design och teknologi ska vara skalbara för hela utvecklingsportföljen.

I stället för att se oss som en konsument av energi, kan vi bli en del av ekosystemet inom energi. Lagstiftningen behöver också ta ytterligare ett steg för att det ska bli möjligt att optimera produktion, lagring och laddning och dela energi mellan fastigheter. Att inte behöva bygga för att alla fastigheter i ett område ska ha full energiförsörjning - utifrån sin maximala förbrukning dygnet runt - är det optimala. Kan de koppla upp sig mot stamnätet kan det fungera för balansutjämning och på så sätt går det att styra om utifrån de skiftande behoven över dygnet mellan exempelvis kontor och bostäder.

Den fysiska produkten finns och vi har tillsammans med PropTech Sweden lanserat en innovationsutmaning för att potentiellt hitta en tredje part i vårt projekt.

– Vi vill gå från passiva hus till aktiva städer. Det är inte lätt men det är kul! avslutar Henrik.

Har du frågor till Henrik så når du honom på Contact

Läs mer om innovationsutmaningen här

Göran Havert, affärsutvecklingschef Johanneberg Science Park

Att hitta lösningar på stora samhällsutmaningar kräver samarbete över branschgränser. Det är spännande att se att Skanska vill axla en roll för att bidra till att samskapa framtidens energilösningar.

Malin Bexell, förvaltningschef och näringslivschef Marks kommun

Jag ansvarar också för hållbarhetsarbetet i kommunen, ett lagarbete som kräver att vi tänker nytt. Självklart vet jag det sedan tidigare men det här blev ytterligare en påminnelse om hur man kan arbeta över gränserna. Hos oss förbereder vi för ett parkeringshus så jag tar med mig inspiration från dagens frukostmöte och kanske kommer vi om några år se ett parkeringshus hos oss där vi vågat tänka annorlunda och förenat nytta med en fin gestaltning.

Senast uppdaterad: 2022-04-07

Rekommenderad läsning