c

Gröna madrasser skyddar sjöbotten

Det ser mjukt och skönt ut, men skenet bedrar. De bulliga madrasserna är fyllda med Grön betong och fungerar som erosionsskydd när Slussen i Stockholm byggs om.

En man i skyddsutrustning och hjälm visar en betongmadrass.
1 av 6 Betongmadrasser har funnits länge, men att de fylls med Grön betong är nytt. Det krävdes många tester att komma fram till den rätta betongkonsistensen, berättar Tecomatics Torbjörn Svensson. Foto: Niklas Franck
Söderströmsbron går mellan Gamla Stan och Södermalm.
2 av 6 Hittills har 10 000 kvadratmeter betongmadrasser lagts ut under tunnelbanebron som går mellan Gamla Stan och Södermalm i Stockholm. Foto: Niklas Franck
Vattnet under Söderströmsbron.
3 av 6 Anläggandet går snabbt. Dykarna sjösätter runt 800 kvadratmeter betongmadrasser på en dag.
En handhållen symaskin syr ihop höljet till betongmadrasserna.
4 av 6 Betong haute couture. Madrassernas hölje skräddarsys på land med hjälp av en handhållen symaskin. Foto: Niklas Franck
Bild på man i hjälm och skyddsutrustning.
5 av 6 Torbjörn Svensson har jobbat med betongmadrasser sedan 1985 och är en av grundarna till Tecomatic. Foto: Niklas Franck
Bild på kvinna i hjälm och skyddsutrustning.
6 av 6 Sofia Malmsten jobbar i dag som projektingenjör i Barkarbystaden, men var ansvarig för kvalitet och miljö för markblocket i Slussen när idén om betongmadrasserna kom upp. Foto: Niklas Franck

Erosion är det som händer när strömmande vatten drar med sig sand och fina material. Det är en naturlig process, men kan också orsaka problem nära bebyggelse och broar. Därför behövs erosionsskydd som förhindrar att sjöbotten urholkas.

– Många tror att Slussen byggs om främst på grund av trafiksituationen, men en av de viktigaste orsakerna är för att kunna reglera vattenflödet i Mälaren mer flexibelt. Med ombyggnationen ökar vi kapaciteten att släppa ut vatten. Om vattennivåerna höjs i framtiden behöver vi tappa ut mer vatten vilket riskerar att skapa erosion, förklarar Torbjörn Svensson på Tecomatic som tillsammans med Skanska skapar en ny typ av gröna erosionsskydd i Slussen.

Ett grönt projekt

Det vanligaste erosionsskyddet är ett slags stenröse som fungerar som ett omvänt filter. Det var dock inget alternativ för Slussen då man först hade behövt muddra botten, köra bort schaktmassorna och sen transportera in stora mängder krossmaterial. I stället valde man att använda betongmadrasser. I samband med att de började installeras i avbördningskanalerna på Saltsjösidan fick Skanskas Sofia Malmsten en snilleblixt. Varför inte fylla madrasserna med Grön betong och därmed åstadkomma en klimatbesparing i projektet? Tecomatic nappade på idén direkt.

Det perfekta betongreceptet

Grön betong innehåller en hög andel slagg som ersätter delar av cementen och därmed halverar koldioxidutsläppen. Det gör att konsistensen på massan blir en annan, så det behövdes många tester för att hitta det perfekta betongreceptet.

– Det var inte utan utmaningar vi gjorde det här. Jag vet inte hur många betongmadrasser fick gjuta innan det fungerade, men det känns jättebra att vi nu lyckats ta fram en mer hållbar produkt, säger Torbjörn Svensson.

Håller för evigt

Madrassens hölje består av vävd polyester som fylls med Skanskas gröna betong. Först mäter dykare ut ett område under vatten där betongmadrassen ska ligga. De olika våderna skräddarsys på land med hjälp av en handhållen symaskin. Dykarna tar med sig tygbehållarna ner under ytan, skär ett snitt i tyget och fyller på betongen med en slang.

– Det är ett otroligt precisionsarbete. Vissa dagar ser de inte ens handen framför sig i det grumliga vattnet, berättar Torbjörn.

Vatten är den bästa miljön för betong då materialet hålls fuktigt och inte syresätts.

– Eftersom betongmadrasserna inte innehåller någon armering kan de i princip hålla för evigt så länge de ligger under ytan, säger Sofia.

Stor klimatbesparing

Betongmadrasserna väger mellan 280 och 570 kilo per kvadratmeter, beroende på hur strömt vattnet är. Hittills har 10 000 kvadratmeter placerats ut under Söderströmsbron mellan Gamla Stan och Södermalm. Innan Slussen är färdigbyggd 2025 ska ytterligare 35 000 kvadratmeter ut på Mälarsidan.

– Hittills har vi sparat 1 180 ton i koldioxidekvivalenter vilket är fantastiskt, men användandet av betongmadrasser har också inneburit minskade transporter och dessutom en ekonomisk besparing i projektet, avslutar Sofia Malmsten.

Om Slussen

Efter ombyggnaden av Slussen blir det möjligt att tappa ut mer än dubbelt så mycket vatten från Mälaren, vilket minskar risken för översvämningar. Det tryggar både viktig infrastruktur och dricksvattnet för två miljoner människor.

Läs mer här:
https://vaxer.stockholm/slussen
https://www.skanska.se/vart-erbjudande/vara-projekt/171042/Slussen%2C-Stockholm

Om Grön betong

Skanskas gröna betong består av en hög andel slagg som ersätter delar av cementmängden. På så sätt kan koldioxidutsläppen halveras. Den gröna betongen uppfyller samma höga krav som standardbetong gällande beständighet, hållfasthet, livslängd och gjutbarhet.

Senast uppdaterad: 2023-11-20

Rekommenderad läsning