c

Det finns ingen dörr som kostar 1,2 miljoner

Med anledning av uppgifter i Svenska Dagbladet, SvD, att det ska kosta 1,2 miljoner att byta en dörr på NKS vill vi reda ut sammanhanget. Det finns ett önskemål från Stockholms Läns Landsting (SLL), att bygga om en nödutgång till en sjukhusentré. Vi vill tydliggöra kostnaden för ombyggnation samt processen kring ändrings- och tilläggsbeställningar vid Nya Karolinska Solna.

Det finns en nödutgång som frekvent används som genväg in och ut ur sjukhuset. Nödutgången är inte anpassad för det flödet. Stockholms läns landsting, SLL, har därför bett om att nödutgången byggs om till en entré som uppfyller alla tillgänglighets- och säkerhetskrav kopplade till ett modernt akutsjukhus.

Coor som ansvarar för driften av sjukhuset har presenterat fyra olika sätt att göra det möjligt – allt från den enklaste åtgärden att modifiera den befintliga dörren till att byta ut och bygga om entrépartiet – och gjort en prisuppskattning för respektive alternativ. De olika förslagen kostar självklart olika mycket – men oavsett vilken utformning av den nya entrén som väljs blir den uppskattade kostnaden maximalt hälften av de uppgifter SvD har publicerat.

Alla prisberäkningar som lämnas till SLL är offentliga och de prisberäkningar som presenterats för att bygga om nödutgången till en entré finns redovisade dokumentet här intill. För att göra en ändrings- och tilläggsbeställning kontaktar beställaren SHP/Coor som presentar ett antal lösningar. I samband med det lämnas prisberäkningar på de olika alternativen. För att säkerställa marknadsmässiga priser tar Coor in offerter från valfria leverantörer. För en detaljerad beskrivning av processen, se Coor:s hemsida

Pressmeddelande med kommentarer SvD:s påståenden 2017-09-19  
Nyhetsartikel med kommentarer kring uppgifter i SvD 2017-09-18

Senast uppdaterad: 2017-09-19

Rekommenderad läsning