c

Klargöranden om NKS med anledning av artikel i Svenska Dagbladet den 18 september 2017

Idag publicerade Svenska Dagbladet ett antal påståenden kring avtalet för Nya Karolinska Sjukhuset. Med anledning av det vill vi göra några klargöranden – flera påståenden känner vi inte igen, andra är felaktiga.

Sjukhuset är ett av Sveriges största offentliga investeringar. Vi välkomnar att det granskas och diskuteras. Våra gemensamma resurser ska användas på bästa sätt. Det är däremot viktigt att vi gör det utifrån fakta.

”Priset för att bygga om en nödutgång på Nya Karolinska till en vanlig dörr landar på nästan 1,2 miljoner kronor”.

Detta är felaktigt. Den aktuella dörren som SvD troligen syftar på är inte byggd, men har offererats enligt följande principer:

  • Alla större uppdrag inleds med en förstudie, i detta fall kostade den 94 000 kr. Förstudien är en utredning, där olika möjligheter har utretts tillsammans med bland annat brandkonsulter och arkitekter. Förstudien i detta fall resulterade i att fyra alternativ presenterades (se tredje punkten nedan).
  • Långivarna (bankerna) – inte ägaren Innisfree – måste enligt avtal godkänna alla tilläggsavtal ur ett riskperspektiv. I detta fall uppskattades denna administrativa kostnad till 50 000 kr (indikativt). Endast verkliga och verifierade kostnader kommer att faktureras. Det betyder att beloppet kan bli mindre.
  • De fyra lösningsförslag som har presenterats för landstinget låg på mellan 60 000 – 420 000 kr.
  • En slutbesiktning av en oberoende besiktningsman (utsedd av Stockholms Läns Landsting, SLL, och SHP) görs om SLL önskar efter avslutade entreprenadarbeten. I detta fall uppskattades kostnaden till 50 000 kr (indikativt). Endast verkliga och verifierade kostnader kommer att faktureras.

”Byte av diskho på operation kostar cirka 20 000 kronor.”

Vi känner inte igen denna uppgift, varken vad gäller uppdragsbeskrivning eller kostnad.

”Skjutdörr för att avskärma uppvakningsplatser, omkring 135 000 kronor”

Vi känner inte igen denna uppgift. Ett antal skjutdörrar har beställts och monterats. Priset varierar utifrån skjutdörrens utformning, och ligger normalt mellan 20 – 35 000 kronor.

”Flytt av vattenkran, cirka 143 000 kronor.”

Det är ytterligare en uppgift vi inte känner igen, varken vad gäller uppdragsbeskrivning eller kostnad.

”Uppsättning av ett hyllplan på hjärtintensiven, cirka
93 000 kronor.”

Vi känner inte igen uppgiften. Som ett exempel kan vi hänvisa till en offererad uppsättning av cirka 70 löpmeter hyllor i syrafast stål. Denna offert låg på
82 000 kronor, vilket inkluderar materialkostnader för hyllplanen, hantverkskostnader och administrationskostnader. Arbetet har inte genomförts.

Se även vår projektsida om Nya Karolinska Solna, NKS.

Senast uppdaterad: 2017-09-18

Rekommenderad läsning