c

Skanska kommenterar påståenden i SvD

Pressmeddelande 2017-09-19 16:37 CET

Skanska välkomnar granskning av Nya Karolinska Solna. Men det finns behov att klargöra fakta kring projektet. Flera uppgifter och påståenden som publicerats i Svenska Dagbladet känner Skanska inte igen, andra är direkt felaktiga. Det handlar om kostnaden för den ”dörr” som beskrivits i SvD och om processen för att säkerställa marknadsmässiga priser för ändringar och tillägg.

Ingen dörr på Nya Karolinska Solna har kostat 1,2 miljoner kronor att byta ut, vilket SvD felaktigt påstår:
• Den dörr som SvD troligen syftar på i sin artikel är inte en dörr i vanlig bemärkelse utan en nödutgång som landstinget vill bygga om till en sjukhusentré som ska klara ett högre flöde.
• Entrépartiet är vare sig slutligt offererat, beställt eller byggt. Det kommer heller inte att kosta 1,2 miljoner kronor. Hur SvD har kommit fram till sin summa har varken presenterats för Skanska, Coor eller Stockholms Läns Landsting.
• Landstinget har fått fyra förslag på ombyggnaden från leverantören Coor. Alternativen kostar mellan 60 000 och 420 000 kronor. Kostnadsförslaget är en offentlig handling som alla kan ta del av. Beställaren har också har rätt att konkurrensutsätta alternativen.
• Oavsett alternativ tillkommer förstudie, administrativa kostnader från långivare (banker) och en kostnad för en eventuell slutbesiktning. Den sammanlagda kostnaden för ombyggnationen uppskattas till hälften av de uppgifter som SvD har publicerat.
• Samtliga offerter granskas av alla parter innan avtal ingås.

Skanskas uppfattning är att serviceavtalet för Nya Karolinska Solna är både transparent och marknadsmässigt:
• När sjukhusets olika faser tas i bruk tar Coor över ansvaret för både drift och underhåll.
• Det finns en tydligt dokumenterad process för hur ändringsförfrågningar och tilläggsbeställningar ska hanteras, både hos SHP, Coor och beställaren Stockholms läns Landsting.
• För att säkerställa marknadsmässiga priser har Coor möjlighet att ta in offerter från valfria underleverantörer, däribland Skanska.

För ytterligare information se: www.skanska.se/