c

Mångfald och inkludering

För oss är det viktigt att vårt företag speglar det samhälle vi verkar i. För att kunna vara den förebild inom mångfald vi vill vara, krävs det att vi skapar goda förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas liksom inkluderande arbetsplatser där man trivs och vill stanna.

Vårt löfte är att bygga ett bättre samhälle, och vi vet att mångfald och inkludering är en förutsättning för att kunna nå dit. Hos våra kollegor finns en mängd olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder. Det behöver vi för att utvecklas. Morgondagens problem går inte att lösa med dagens lösningar.

Mångfald är affärskritiskt

Vi behöver förstå våra kunder, tänka nytt och annorlunda. Därför behöver vi tänka nytt, och tänka annorlunda. Det är en av anledningarna till varför mångfald är affärskritiskt hos oss. Mångfald, tillsammans med en inkluderande arbetskultur, är en viktig del i våra värderingar och starkt förankrat hos oss på Skanska.

En inkluderande arbetsplats för oss innebär en kultur där vi delar kunskap och tar till vara på allas olika erfarenheter och perspektiv.

"För att kunna utveckla morgondagens samhälle måste vi leva våra värderingar, och tillsammans främja öppna, inkluderande miljöer för såväl våra medarbetare, kunder och brukare".

Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige

Tillsammans utvecklar vi samhället – med plats för alla 

Genom samverkan med våra kunder och andra aktörer kan vi förändra det samhälle vi verkar i till det bättre. Tillsammans med våra kunder har vi möjlighet att påverka utformningen av områden, infrastruktur och byggnader för en socialt hållbar utveckling, där det finns rum för alla.

När vi öppnar upp våra arbetsplatser och blir en del av lokalsamhället kan vi i samarbete med våra kunder bidra med positiva effekter på samhällsekonomin. Dessutom ökar vi samtidigt mångfalden i vårt företag och får nya värdefulla erfarenheter och perspektiv.

Senast uppdaterad: 2018-03-08