c

Vivalla, Örebro

  • Två hus rivs för att skapa större gemensamma ytor där grannar kan umgås.
  • Vivalla genomgår stora förändringar under de närmaste åren.
  • Vi bygger nya yttertak med sedumbeläggning.
  • Gamla utfackningsväggar lyfts bort och ersätts med mer energieffektiva.
  • Mitt Gröna Kvarter är det första området i Vivalla som renoveras – stora förändringarna kommer att ske.
  • Här kommer snart lekytor och cykelstråk finnas.
  • Vivalla

Boende i miljonområde tar sig in på arbetsmarknaden

Miljonprogramsområdet Vivalla i Örebro ska genomgå omfattande förändringar under de närmaste åren. Skanska och ÖrebroBostäder inledde 2012 ett strategiskt partneringavtal som innebär att tre kvarter rustas upp och förnyas.

Vivalla är ett område med hög arbetslöshet och segregation. Tillsammans med ÖrebroBostäder vill vi förändra hela områdets karaktär; en tryggare och mer positiv boendemiljö är målet.

Partnering leder till bättre resultat

Partnering innebär ett öppet samarbete där alla inblandade kompletterar och hjälper varandra genom hela byggprocessen. Partneringsamarbete kräver stort engagemang från alla inblandade men leder till bättre om- och nybyggnader.

Arbetssättet har lett till flera smarta arbetsmetoder och tekniklösningar. Ett exempel är ett smartare FTX-system (ett ventilationssystem med värmeåtervinning av inomhusluft). Projektet ska också utvärdera en monteringsmetod för energieffektiva fönster, Green Windows, tillsammans med Skanska Teknik.

Boendebyggarna

Tillsammans med ÖreboBostäder driver vi Boendebyggarna, ett projekt där arbetslösa i Vivalla erbjuds praktikplatser. Under en femårsperiod ska 50-80 personer få praktik hos Skanska eller någon av våra underentreprenörer.

Tanken med Boendebyggarna är att minska utanförskapet och ge deltagarna en väg in i arbetslivet.

Tre kvarter – tre olika uppdrag

De tre kvarteren som ska renoveras kallas Mitt Gröna Kvarter, Bevarandeprojektet och Framtidens Kvarter. Förändringen av Mitt Gröna Kvarter är stor och omfattande. Vi renoverar, bygger nytt, river hus och förändrar utemiljön.

Vi vill förändra karaktären på området och skapa en kvarterskänsla. Den fysiska och mentala gränsen till det angränsande villaområdet ska byggas bort.

I Bevarandeprojektet handlar det om att återställa kvarteret till hur Vivalla såg ut när det byggdes i slutet av 60-talet. Men vi ska också sänka energiförbrukningen.

Efter arbetet med de första kvarteren utvärderar vi tillsammans med ÖrebroBostäder arbetet för att bestämma hur Framtidens Kvarter ser ut.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects