c

Praktikprogram gör skillnad för Örebros långtidsarbetslösa

I samband med renoveringen av Vivalla i Örebro får långtidsarbetslösa praktisera på bygget. Vid den senaste punktmätningen hade 60 procent gått vidare till sysselsättning. ”Boendebyggarna gör skillnad på riktigt”, säger Skanskas Helena Bobic.

Tvåvåningshus med anlaggd trädgård
1 av 6 Renoveringen av Vivalla blev snabbt omtalad efter byggstarten 2012, inte minst för att Örebrobostäder var först i Sverige med att ställa sociala krav i upphandlingen
Boendebyggarna ger långtidsarbetslösa i Örebro praktik på bygget och en chans till sysselsättning.
2 av 6 Boendebyggarna ger långtidsarbetslösa i Örebro praktik på bygget och en chans till sysselsättning.
Vivalla i Örebro får en ordentlig upprustning. Tak och fönster byts ut, ytskikt fräschas upp och kök och badrum blir nya.
3 av 6 Vivalla i Örebro får en ordentlig upprustning. Tak och fönster byts ut, ytskikt fräschas upp och kök och badrum blir nya.
De boende i Vivalla har fått större balkonger och uteplatser.
4 av 6 De boende i Vivalla har fått större balkonger och uteplatser.
Innan renoveringarna startade var Vivalla ett nedgånget miljonprogramsområde med sociala problem. Husen var i dåligt skick och läckte energi.
5 av 6 Innan renoveringarna startade var Vivalla ett nedgånget miljonprogramsområde med sociala problem. Husen var i dåligt skick och läckte energi.
”Det unika med Boendebyggarna är att den sociala biten av projektet fanns med som ett krav redan i upphandlingen”, säger Skanskas projektledare Helena Bobic.
6 av 6 ”Det unika med Boendebyggarna är att den sociala biten av projektet fanns med som ett krav redan i upphandlingen”, säger Skanskas projektledare Helena Bobic.

Renoveringen av Vivalla blev snabbt omtalad efter byggstarten 2012, inte minst för att Örebrobostäder var först i Sverige med att ställa sociala krav i upphandlingen. Målet var att skapa praktikplatser för de boende, i ett område där 75 procent av invånarna hade utländsk bakgrund och mer än hälften stod utan jobb. Skanska vann kontraktet och tog tillsammans med Arbetsförmedlingen och beställaren ÖBO fram en arbetsmodell som fick namnet Boendebyggarna. I den senaste punktmätningen från mars 2021 så hade 60 procent av praktikanterna i etapp två fått sysselsättning, det vill säga jobb eller utbildning och var inte längre inskrivna på arbetsförmedlingen.

– Det unika med Boendebyggarna är att vi byggt in den sociala biten i själva projektet. Det har aldrig varit ett sidospår. När rivarfirman ivrigt frågar ”när får vi vår nästa praktikant?”, då blir jag nästan tårögd. Det här sättet att jobba har blivit en självklarhet för alla inblandade, säger Skanskas projektledare Helena Bobic.

Vision om tryggare område

Stadsdelen som klassats av polisen som ett särskilt utsatt område är på väg att transformeras bit för bit. I den nya etappen Framtidens kvarter, som startade 2018 och pågår fram till 2023, ska 400 lägenheter renoveras. Tak och fönster byts ut, kök och badrum blir nya, ytskikt fräschas upp och balkongerna blir större. Men fokus ligger inte bara på den yttre upprustningen. Det övergripande målet är att göra Vivalla till en trygg, trivsam, grön och levande stadsdel. Till exempel tog man tidigt beslutet att riva ett par av husen, för att skapa luft i området.

– När Vivalla byggdes i slutet av 1960-talet låg fokus på att jobba snabbt och effektivt. Kranarna gick på räls för att nå så många hus som möjligt samtidigt, vilket gör att huskropparna ligger väldigt tätt. Genom att öppna upp gårdarna, skapa bättre belysning och anlägga grönområden får vi en helt annan dynamik i området, konstaterar Peter Hovlund, distriktschef på Örebrobostäder.

Kvalitet över kvantitet

Även Boendebyggarna har gått in i en ny fas. Praktikanterna kommer numera från hela Örebro, och projektet samarbetar med FUFA, en del av Örebro kommun som hjälper långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden, och Activa som stöttar personer med funktionsnedsättning.

– Vi jobbar mycket med matchning. Att via kravspecar hitta människor som verkligen är intresserade och passar för arbetsuppgifterna. Vi tar också in alla på intervju, som vid vilken anställning som helst, säger Helena Bobic och understryker:

– Om man vill göra skillnad på riktigt är det otroligt viktigt att jobba med kvalitativa praktikplatser, inte kvantitativa.

Minskad skadegörelse

Flera av boendebyggarna från första etappen jobbar i dag på bygget och handleder de nya praktikanterna.

– Det häftigaste med det här är ringarna på vattnet som det skapar. Skolan vittnar om att studiemotivationen ökar hos barnen som har en förälder i projektet. Självkänslan växer i hela familjen när mamma eller pappa bryter sin arbetslöshet genom jobb eller studier, säger Helena Bobic och Peter Hovlund är inne på samma spår:

– Tillsammans med universitetet och polisen har vi analyserat hur renoveringen påverkar stadsdelen. Vi kan tydligt se att det jobb vi gör ger resultat, inte minst på skadegörelsen som minskat betydligt där vi byggt om.

Handlar om individen

Renoveringen av Vivalla beräknas vara helt klar 2040. "Ungefär då jag går i pension", säger Peter Hovlund med ett skratt. Det blir en ny upphandling 2023 och ingen vet exakt hur Boendebyggarna kommer att se ut i framtiden. Men en sak är säker – sättet att arbeta med sociala frågor som en självklar del av projektet är här för att stanna.

– Om några år hoppas jag att Vivalla inte längre står på polisens lista över särskilt utsatta områden. Det måste vara det långsiktiga målet. Kortsiktigt handlar det om individen. Varje person som kommer in här och går ut med någon form av sysselsättning är en seger i sig, avslutar Peter Hovlund.

Senast uppdaterad: 2021-09-23

Rekommenderad läsning