c

Juvelen, Uppsala

  • Juvelen dagtid
  • Den guldskimrande byggnaden får sin glans av tre olika metalliska kulörer tillsammans med ljusslingor
  • Juvelen blir det första som möter resenärerna när tågen rullar in i Uppsala.
  • Juvelens väggar och bjälklag är prefabricerade vilket leder till en snabb och kostnadseffektiv byggprocess.
  • Skanska kommer erbjuda framtida hyresgäster utbildning kring hållbarhet.
  • Juvelen blir en av världens mest hållbara kontorsbyggnader.
  • Många arbetsgivare har förstått att ljusa och öppna lokaler med ett bra inneklimat påverkar produktiviteten och minskar sjukfrånvaron.

Nordens mest hållbara byggnad

En skimrande trekantig byggnad som påminner om en ädelsten blir det första som möter resenärerna när tågen rullar in i Uppsala. Juvelen är namnet på Uppsalas nya landmärke och symbolbyggnad som planeras vara klart i mitten av 2019.

Skanska vann tillsammans med Utopia arkitekter den markanvisningstävling som anordnades av Uppsala kommun och fick därmed uppdraget att bygga den spektakulära byggnaden. Juvelen var även segraren i den tävling som Uppsala Nya Tidning anordnade för sina läsare.

Världsledande hållbarhet och innovation

Hållbarhetsarbetet kring Juvelen är i världsklass och fastigheten har de högsta miljöcertifieringarna. Juvelen har certifierats med LEED Platinum och även uppnått den högsta möjliga nivån i Skanskas egna interna certifieringssystem.

Vi har även byggt in Skanskas egna patenterade kylsystem, Deep Green Cooling, i byggnaden. Systemet utnyttjar bergets temperatur för komfortkylan samt förvärmer uteluften till ventilationen under den kalla delen av året. Systemet ersätter elkrävande installationer som kylmaskiner och värmepumpar vilket betyder att Juvelen är självförsörjande när det gäller kyla. Taket täcks dels av elproducerande solceller dels av växtlighet, så kallat sedumtak. Det ”gröna taket” isolerar och skyddar vid häftiga regn.

Ambitionen är att skapa ett attraktivt designat hus som samtidigt är energisnålt, har god inomhusmiljö och innehåller sunda material. Ett hus unikt i sitt slag och allt annat än fyrkantigt.

Nyskapande arkitektur

Den guldskimrande byggnaden får sin glans av metallisk målad betong och ljusslingor. Valet av arkitektbyrå föll på Utopia tack vare deras förmåga att åstadkomma nyskapande arkitektur samt lyhördhet för byggprocessen.

– Utopia vågar ta steget att jobba med integrering av hållbara lösningar och inte minst förstår vad som är byggbart. För vår del är det givetvis väldigt viktigt att vårt tävlingsbidrag går att utföra.

En projektgrupp bestående av arkitekter, teknikkonsulter, hållbarhetsexperter, affärsutvecklare och underentreprenörer har arbetat fram det slutgiltiga förslaget. Ett tätt samarbete har lett till smarta lösningar avseende energi, miljö och arkitektur.

Första spadtaget togs i november 2016.

 

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects