c

ABCD-förskola, Ottfjällets förskola, Östersund

  • Illustration på byggnaden.
  • Ottfjällets förskola får fjälliknande fasader som passar in i den omgivande miljön.
  • Ottfjällets förskola byggs med eldrivna maskiner och blir EU:s första elektrifierade byggarbetsplats.

EU:s första elektrifierade byggarbetsplats

Vid Ottfjället i Östersund bygger Skanska en ny förskola med högt ställda klimatkrav. Förskolan byggs enligt Skanskas ABCD-koncept som innebär en flexibel och kostnadseffektiv förskolelösning. Förskolan blir tids- och yteffektiv med extra stort fokus på hållbarhet.

Konceptet har en hög prefabriceringsgrad vilket gör det möjligt att korta den normala byggprocessen. ABCD-förskolorna finns i fyra olika storlekar, för fyra till åtta avdelningar och med en till två våningar. I Ottfjället föll valet på modell D.2, vilket är vår största tvåplansförskola.

Möjligt med tillval och ändringar

Förskolan inrymmer åtta avdelningar och entréerna är centralt placerade tillsammans med gemensamhetsutrymmen och kök. På övervåningen finns en stor lekyta med en ljusgård där ljuset följer trappan till nedervåningen.

Även om förskolan byggs enligt ett färdigt koncept kan Östersunds kommun göra tillval och ändringar som frångår grundkonceptet. Ottfjällets förskola har till exempel fått mer fjälliknande fasader som passar in i den omgivande miljön.

ABCD-konceptet har en utarbetad arbetsprocess med tydliga produktionstider. Vid Ottfjället påbörjades arbetet i juni 2023 med förskolan som kommer stå färdig under hösten 2024.

Byggs med eldrivna maskiner

Ottfjällets förskola byggs med eldrivna maskiner och blir EU:s första elektrifierade byggarbetsplats. Projektet är ett samarbete mellan Östersund kommun, Skanska, Fossilfritt Sverige och Volvo Construction Equipment.

Cirka 95 procent av arbetsmaskinerna som används på arbetsplatsen är elektrifierade. Enligt en förstudie som gjort kring projektet kommer maskinerna minska utsläppen med cirka 64 ton koldioxid, jämfört med om man använt traditionella maskiner.

I projektet används bland annat en 23-tons Volvo EC230 elektrisk grävmaskin, L25 elektrisk kompakt hjullastare från Volvo CE, elektrisk betong/spackel pump samt elektrisk tornkran.

Projektets tidplan och milstolpar

  • Förberedande arbeten: start maj 2023
  • Markarbeten: start juni 2023 med komplettering under sommaren 2024
  • Grundläggning och stomresning: start augusti 2023
  • Invändigt byggnads- och installationsarbete: start december 2023
  • Besiktning: november 2024
  • Inflyttning: årsskiftet 2024/2025

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading