c

ABCD-förskola, Näsvikens förskola, Hudiksvall

 • Näsvikens förskola är byggd enligt koncept C.
 • Näsvikens förskola har ett mysigt läge intill skogen.
 • På gården har ett äldre äppelträd sparats och ytterligare ett träd har flyttats och bevarats. Vi har även planterat vinbärsbuskar.
 • Gården bjuder in till lek och bus.
 • Här finns lekmöjligheter för alla åldrar.
 • Kapprummet är lättillgängligt och rymligt.
 • Förskolan består av sex avdelningar.
 • Förskolan har inretts med Lekolars färdiga inredningslösningar
 • Miljön är anpassade efter barnens behov.
 • I små kojor kan barnen busa eller leka kurragömma.
 • Färgerna på väggarna är lugna och harmoniska.
 • Köket är stort och underlättar för smidiga luncher och mellanmål.
 • Handfaten är anpassade efter barnens storlek och gör det lätt att tvätta händerna.
 • Förskolan har två våningar.
 • Utrymmet under trappan nyttjas till små krypin där barnen kan leka och mysa.
 • Personalrummen lockar till spontana möten.
 • I köket finns det gott om förvaringsytor.
 • Parkeringsmöjligheterna är goda vilket skapar en trygg miljö för barnen.

Konceptförskola med sex avdelningar och nattis

I Näsviken har Skanska byggt en förskola på uppdrag av Hudiksvalls kommun. Förskolan är byggd enligt konceptet ABCD-förskolor som innebär kostnadseffektiva förskolor med korta produktionstider. Förskolorna är redan upphandlade enligt Lagen om Offentlig Upphandling.

ABCD-konceptet har tagits fram tillsammans med Sweco Arkitekter och är utvecklat med flexibilitet som en av de viktigaste utgångspunkterna. Byggnaderna är tids-, yt- och kostnadseffektiva och går enkelt att anpassa utifrån behov.

Kort byggtid och flexibla lokaler

I och med att koncepten är färdigprojekterade och att hela leveransen är konceptualiserad så kortas den normala byggprocessen ner betydligt, räknad från första kontakt med kund till att den färdiga förskolan står på plats.

I alla våra koncept är det dessutom enkelt att flytta väggar och anpassa lokalerna. Detta gör det möjligt för förskolan att ändras över tid.

Koncepten har ett lågt klimatavtryck, cirka 20 procent lägre än snittförskolan som byggs i Sverige idag, detta tack vare klocka materialval, lågt spill och en optimerad produkt.

Två våningar och drygt 1 300 kvadratmeter

ABCD-förskolorna finns i fyra alternativ i olika storlekar, för fyra till tolv avdelningar och med en till två våningar. Näsvikens förskola är byggd enligt koncept C, en byggnad på två våningar och drygt 1 300 kvadratmeter.

Förskolan inrymmer sex avdelningar varav två avdelningar är förberedda för nattis. Här finns 16 sängplatser för barn mellan ett och tolv år och riktar sig till de som har behov av omsorg på obekväm arbetstid, så som kvällar, nätter och helger.

Lekolars färdiga inredningslösningar

Förskolan har inretts med Lekolars färdiga inredningslösningar som är anpassade efter de kreativa och pedagogiska behov som finns. Lösningen underlättar ytterligare och har gjort så att verksamheterna snabbt kunnat flytta in och komma igång.

Äldre förskola revs

På platsen stod tidigare en äldre förskola som revs för att göra plats för den nya byggnaden. För att inte bygga för mycket på höjden så schaktades ytan ner 1,5 till 2 meter. I samråd med beställaren användes schaktmassorna som blev över för att bredda elljusspår som går bredvid förskolan.

Från den gamla förskolan har vi även tagit till vara på lekutrustning till gården, kantstöd i betong samt ytterdörrar som användes under byggskedet.

Inbjudande utemiljö med äppelträd och vinbärsbuskar

Det är inte bara innemiljön som är i fokus på den nya förskolan. Utemiljön är minst lika viktig för barnen. Förskolan ligger i ett härligt läge, alldeles intill skogen och vi har varit noga med att inte ta bort för mycket träd.

På gården har ett äldre äppelträd sparats och ytterligare ett träd har flyttats och bevarats. Vi har även planterat vinbärsbuskar.

Det fanns önskemål om en pulkabacke på gården vilket vi såklart lyssnade till. Barnen har dessutom fått en grillplats.

Barnen flyttade in i september 2023

Vi påbörjade rivningen av den gamla förskolan i april 2022 och i och med den effektiva byggtiden så kunde barnen tillträda förskolan redan i september 2023. 

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading