c

Boverkets nya huvudkontor, Karlskrona

  • Bild på byggnad vid småbåtshamn

Ett hållbarhetsprojekt i framkant

I Karlskrona utvecklar Skanska Boverkets nya huvudkontor. Kontoret är ett pilotprojekt inom hållbarhet och klimat vilket går hand i hand med Boverkets arbete för ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer.

Skanskas höga hållbarhetsambitioner för projektet sätter en helt ny standard för hur vi vill bygga i framtiden.

En signaturbyggnad i Karlskrona

Karlskrona är en av nio städer i Sverige som UNESCO har fört upp på listan över världsarv. Staden är med sin unika arkitektur ett exempel på en europeiskt planerad örlogsstad som inspirerats av anläggningar i andra länder. Detta är något som arkitektbyrån Sandellsandberg tagit hänsyn till när de ritat kontorsbyggnaden.

Det moderna kontoret på 4 900 kvadratmeter ligger på Skeppsbrokajen och blir en signaturbyggnad. Med sitt centrala läge vid entrén in till Karlskrona och med sin vackra glasgördel blir fastigheten som ett fyrtorn i staden.

Inspirerad av Blekingeekan

Byggnadens svarta färg med de röda utskjutande undersidorna påminner om den svarttjärade Blekingeekan med röda inslag på botten och durk. Den svarta färgen skapar vi genom att använda den uråldriga japanska metoden sugi ban, där träet bränns på utsidan.

Kontorets inre byggs upp kring en ljusgård där öppna ytor ger medarbetare och besökare god överblick, driver rörelse och bjuder in till spontana möten.

Hållbarhet en röd tråd

Hållbarhet och resurssnålhet löper som en röd tråd genom projektet och målsättningen är att fastigheten ska certifieras enligt NollC02,  Well Platinum, BREEAM Outstanding och Energiklass A. Kombinationen av dessa certifieringar är speciell och sätter en helt ny standard för framtidens hållbara kontorsfastigheter.

Klimatanalys identifierade de största utsläppen

I projektets startskede genomförde vi en klimatanalys som konstaterade att de största koldioxidutsläppen kom ifrån pålning och grundläggning, stommen och glas i fasaden. Tillsammans stod de för 85 procent av utsläppen. För att minimera dessa utsläpp behövde vi därför hitta nya, innovativa lösningar.

Betongpålar ersatte stålrörspålar

En ny grundläggningsmetod ersatte delar av stålrörspålarna med betongpålar som gav ett lägre klimatavtryck. Pålarna är Skanskas första slagna klimatreducerade pålar. Betongen som används vid pålningen har dessutom en lägre klimatpåverkan än vanlig standardbetong. Genom pålarna minskar vi markant koldioxidutsläppen.

Grundläggningen föregicks av noggranna geotekniksanalyser, undersökning av intilliggande kajer och provpålning samt följdes noga upp under projektets gång.

Stommen klimatförbättrad och återbrukad

Stommen är en kombination av HDF samt optimerat stål där ett stort fokus legat på korta leveranssträckor. I stommen har vi använt klimatförbättrat material och en betong med lägre klimatpåverkan.

Vi genomför även ett unikt arbete där vi återbrukar delar av stommen. Detta sker i samarbete med Ikano Bostad som river ett befintligt hus i Lund. Genom att använda återbruk i stombärande delar kan vi minimera posten av klimatdrivande åtgärder i projektet. Vi använder även återanvända stålkonstruktioner i lokaler som ägs och rivs på plats av Skanska.

Solskyddsglas minimerar värmeinsläppen

Från början planerades det för dubbelglas i fasaden men då det medförde stora koldioxidutsläpp så fick vi tänka om. Dubbelglasen ersattes istället med ett solskyddsglas som blir mörkare när solen skiner och stänger ute värmen. Den nya lösningen resulterade i både mindre mängd glas, mindre stål och ett mindre bjälklag.

Fastigheten förses med solpaneler som kommer bidra till minskad energiförbrukning.  Vi kommer även installera Skanskas första mobila solcellsanläggning på bodetableringen. Utöver det kommer Skanskas patenterade system för frikyla användas.

När fastigheten står färdigställd 2025 kommer samhällsfastighetsbolaget Vacse äga och förvalta den. Boverket blir hyresgäst.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading