c

Tunnelbaneutbyggnad, Nacka

 • Borriggen Charlotta har rest hela vägen från Helsingfors för att hjälpa till med tunnelbaneutbyggnaden i Nacka.
 • Tunnelbanan mot Nacka byggs med traditionell tunneldrivning, det vill säga genom att borra, ladda och spränga.
 • Att bygga tunnlar är både komplext och tidskrävande. Skanskas arbetslag kommer ungefär fem meter om dagen i den tunnel som ska bli 1,2 kilometer lång.
 • Skanska har kommit på ett sätt att återanvända processvattnet i tunnlarna. Det centrifugeras för att få bort sand och fina stenpartiklar och kan sen återanvändas i tunnelborrmaskinerna.
 • Vision av Nacka tunnelbanas plattform. Rendering av Region Stockholm och Sweco

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka

Stockholm är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa och behovet av att kunna resa både snabbt och hållbart ökar. Därför byggs tunnelbanan ut i flera etapper. Bland annat förlängs Blå linje med 11,5 kilometer söderut, från Kungsträdgården med en gren mot Nacka och en gren som ansluter till dagens gröna linje mot Hagsätra.

Sista etappen av Blå linje

Skanska har fått i uppdrag av Region Stockholm att färdigställa den sista etappen av Blå linje. Det vill säga 1,2 kilometer spårtunnlar med tre uppgångar i Nacka. I arbetet ingår två biljetthallar, en plattform, ett 50 meter djupt hisschakt och ett rulltrappsschakt som blir Sveriges längsta med sina 90 meter.

Hänsyn till människor och miljö

Att bygga ut tunnelbanan mitt i centrala staden, under bostäder, företag, skolor och vägar, är en stor utmaning. Det kräver stor hänsyn till både människor och miljö.

Tunnelbanan byggs med traditionell tunneldrivning, det vill säga genom att borra, ladda och spränga. Därför är det viktigt att inte skapa onödiga störningar eller vibrationer och att hela tiden informera de boende om vad som sker.

Berget i Stockholm är av god kvalitet, men det finns områden med mer sprickbildning.  I kombination med högt vattentryck från Saltsjön ställer det stora krav på tätning och stabilisering av tunnlarna. Enligt en miljödom kan vi inte heller pumpa ut för mycket vatten ur tunnlarna då det skulle kunna påverka sjöar och hus runt omkring.

För att lyckas med detta komplicerade och teknikintensiva projekt samarbetar vi med Skanskas finska tunnelexperter. De utför självas tunneldrivningen och har även tagit med sig fyra borriggar till projektet. Två trebomsriggar (Epiroc E3C) på 53 ton och två tvåbomsriggar (Epiroc E2C) på 41 ton, som fraktats från Finland via båt och lastbil.

Följer upp klimatpåverkan

Hållbarhetsfrågan genomsyrar hela tunnelbaneutbyggnaden. Region Stockholm har CEEQUAL-certifierat projektet vilket ger oss ett bra system för att mäta hållbarhetsarbetet. Genom klimatkalkyler följer vi upp vår klimatpåverkan hela vägen från utformning till färdig anläggning. Vi har täta arbetsmöten med kunden och tar tillsammans fram lösningar som är säkra att genomföra.

Bland annat används klimatförbättrad betong och vi arbetar med att minimera resursförbrukningen i projektet. Ett exempel är återanvändning av processvattnet i tunnlarna, vilket samlas in och centrifugeras för att få bort sand och fina stenpartiklar. När vattnet är renat kan det användas i tunnelborrmaskinerna, i stället för att ta nytt dricksvatten från kommunen. En unik lösning som gett Skanska regionens miljöbonus.

Praktik och studiebesök

Social hållbarhet är också viktigt för kunden. Vi har en tät dialog med Arbetsmarknadsförvaltningen och erbjuder både praktikplatser och studiebesök för arbetssökande.

Vi genomför även trygghetsbesiktningar för att fånga upp hur närboende och andra påverkas av vårt byggande.

Möjliggör fler bostäder

Projektet innebär en stor samhällsvinst, inte minst för de boende. När trafiken börjar rulla 2030 får resenärerna från Nacka en restid på endast 12 minuter in till T-Centralen. Genom att bygga en ny passage under Saltsjön och Södermalm avlastas sträckan mellan Slussen och T-Centralen och det blir möjligt med tätare avgångar på alla södergående linjer.

Tunnelbaneutbyggnaden kommer också att innebära fler bostäder i Stockholmsområdet. Fram till 2030 kommer ungefär 56 000 nya bostäder att byggas på östra Södermalm, i Nacka och i Söderort, enligt Stockholms läns landsting.

Samarbetsform är utförandekontrakt med delar av totalentreprenad. Skanskas delar ska färdigställas 2025 och hela tunnelbanan ska vara klar 2030.

Projektet i siffror

 • 300 000 kubikmeter berg
 • 11 000 kubikmeter platsgjuten betong
 • 6 500 kubikmeter prefabricerad betong
 • 1 500 ton armering
 • 27 000 kvadratmeter form
 • 15 400 meter borrning för ridåinjektering
 • 1 332 meter jetpelare, diameter 1,5 meter

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading