c

Hall, nytt fängelse, Södertälje

  • Skanska bygger ett nytt fängelse på 11 500 kvadratmeter.

Ett projekt med hög säkerhet

Kriminalvårdsanstalten Hall, utanför Södertälje, är en av landets allra största slutna anstalter med säkerhetsklass 1. Här bygger Skanska, på uppdrag av Specialfastigheter, ett nytt fängelse på 11 500 kvadratmeter.

Det nya fängelset kommer inrymma celler, sysselsättningslokaler, personalutrymmen, sjukvårdsutrymmen och teknikutrymmen.

Vi fick uppdraget vid årsskiftet 2018/2019. Under våren 2019 etablerade vi oss på arbetsplatsen.

Förberedande arbeten påbörjades 2019

Innan arbetet med den nya anstalten kunde påbörjas så byggdes nya murar mot den befintliga anstalten. Detta för att avskärma projektet från den pågående verksamhet. Två gamla byggnader revs samt en skorsten.

Det förberedandet arbetet påbörjades 2019 och var färdigt till våren 2020. Vi påbörjade då arbetet av själva fängelset.

Stort säkerhetsfokus

Hela projektet omges av ett stort säkerhetsfokus. Alla som arbetar i projektet måste först föranmälas med personnummer som sedan kollas mot brottsregistret. Det gäller även chaufförer som kommer med transporter. Alla fordon som ska in på projektet måste föranmälas med registreringsnummer.

Dessutom måste alla som ska in på projektet passera genom en röntgen och de loggas både med ID-06 och Kriminalvårdens egen läsare.

Handlingar hanteras varsamt

De medarbetare som behöver tillgång till handlingar om projektet måste skriva på sekretesshandlingar. Inga handlingar får mailas och utskrivna handlingar får inte lämna arbetsplatsen utan skall låsas in efter arbetsdagens slut.

På hela projektet råder strikt fotoförbud och särskilt fototillstånd måste sökas för varje fototillfälle.

Hårda restriktioner för mobiltelefoner

Mobiltelefoner är endast tillåtna för produktionsledning, lagbasar och skyddsombud. Och dessa telefoner skall anmälas med IME-nummer. För övriga medarbetare har ett ”mobilhotell” upprättats utanför byggvakten där de kan lämna in sina telefoner.

De medarbetare som har behov av dator i sitt dagliga jobb måste föranmäla datorns serienummer.

Sekretessbelagda handlingar försvårar

Under pågående projekt har det varit en utmaning att samordna arbetet med sidoentreprenörerna. Ofta har de haft sekretessbelagda handlingar vilket gör det svårt för oss att få info om aktiviteter som påverkar den samordnade tidplanen.

Certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld

Den nya byggnaden kommer certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld. För att uppnå denna nivå är kraven höga och totalt bedöms sexton olika värden för energianvändning, innemiljö och material.

Nära dialog med kund och slutkund

Projektet pågår nära pågående verksamhet och vi har haft en nära och öppen dialog med kunden Specialfastigheter och slutkunden Kriminalvården. Vi har hela tiden stämt av alla delmoment och haft en extra god framförhållning och tydlighet.

I oktober 2022 stänger vi muren runt det nya fängelset och efter det ska Kriminalvården in och utbilda personal.  

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading