c

Packhuskajen, Göteborg

  • I Göteborg arbetar Skanska med att rusta upp Packhuskajen.
  • Projektets första etapp genomfördes mellan december 2019 och september 2021.
  • I mars 2022 påbörjades etapp två som tog vid där första etappen slutade.
  • Etapp tre är fortfarande under planering men planen är att resterande kajkonstruktion, från från Maritiman fram till kajkanten vid operan då ska rustas upp.
  • Under etapp ett renoverades 140 meter av kajen.
  • Kajen är en viktig del av Göteborg och behöver rustas upp för att klara framtida krav.
  • Älvkantskyddet skyddar mot höga vattennivåer.
  • Älvkantskyddet svetsas för att stå emot naturens krafter.
  • Arbetet har pågått sedan 2019.
  • I mars 2022 påbörjades etapp två som planeras bli klar i februari 2024.

150 år gammal kaj rustas upp

I Göteborg arbetar Skanska med att rusta upp Packhuskajen. Packhuskajen sträcker sig från Stora Bommen och österut mot Jussi Björlings plats vid Göteborgsoperan. Platsen är kulturhistorisk och en del av befästningsverket runt det gamla Göteborg.

Men med sina 150 år behöver kajen nu moderniseras.

Rustas upp i etapper

Skanska har fått i uppdrag av Göteborgs park- och naturförvaltning att rusta upp och förstärka Packhuskajen i etapper.

Projektets första etapp genomfördes mellan december 2019 och september 2021. Under etappen renoverades 140 meter av kajen och den gamla konstruktionen revs och ersattes av en betydligt stabilare kaj i betong som grundlades på stålpålar borrade till berg.

Kajen höjdes till två meter ovanför medelvattennivån och har försetts med ett älvkantskydd. Arbetet avslutades med att de k-märkta storgatstenarna från 1800-talet återsattes.

Etapp två påbörjades 2022

I februaru 2022 påbörjades etapp två som tog vid där första etappen slutade. Etappen sträcker sig bort till och med Maritiman och planeras bli klar i februari 2024.

I etapp två ligger ett stort fokus på att byta ut gamla träpålar i grundläggningen till nya moderna stålpålar. Målet med upprustningen är att skapa en stabil och robust kaj som ska hålla under en lång tid.

God logistisk planering

Logistiken är en rejäl utmaning. Projektet ligger centralt och den befintliga kajen som vi renoverar är inte anpassad för att bedriva arbeten med tunga fordon. Det krävs därmed mycket planering för hur fordon och maskiner ska komma ut till arbetsplatsen. Dessutom bedrivs projektet i direkt anslutning till pågående verksamheter vilket är ytterligare en utmaning.

Minskade klimatpåverkan med 2 000 ton koldioxid

Hållbarhetstänket är stort i projektet. I etapp ett minskade vi projektets klimatpåverkan med närmare 2 000 ton koldioxid genom att bland annat ersätta den planerade granitstenen som skulle klä kajmuren med en matrisgjuten betongyta. Vi använde också oss av 1 200 kubikmeter älvvatten istället för dricksvatten som spolmedel när pålarna installerades.

I etapp två har vi utmanat oss ytterligare. Genom att ersätta betongen med Skanskas gröna betong så hoppas vi kunna reducera koldioxidutsläppen med 50 procent för ena halvan av konstruktionen och 30 procent för den andra halvan.

Inga täta skott mellan Skanska och kunden

Under hela projektet så har vi ett nära samarbete med kunden. Det finns inga täta skott mellan oss och vi har en kontinuerlig dialog. Då kunden sitter ute på arbetsplatsen så lyfter vi dagligen de frågor som är relevanta och hittar gemensamma lösningar.

Etapp tre under planering

Etapp tre är fortfarande under planering och planen är att resterande kajkonstruktion, från från Maritiman fram till kajkanten vid operan då ska rustas upp.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading