c

Nya psykiatrilokaler, Västervik

  • I Västervik utvecklar Skanska en byggnad som ska inrymma rättspsykiatri, psykiatrisk akutmottagning, mottagningar samt psykiatriska vårdavdelningar.
  • Byggnaden växer fram och beräknas stå färdig 2025.
  • Arbetsplatsen är trång och kräver en genomarbetad distribution och logistik.
  • För att informera om arbetet skyltas det runt arbetsplatsen.
  • Det gjuts på arbetsplatsen för den första etappen.
  • Vyn från kranen ger en tydlig bild över arbetsplatsen.
  • Byggnadens placering på sjukhusområdet ligger nära intilliggande verksamheter och är mycket utmanande.  
  • De nya psykiatrilokalerna byggs mellan den nuvarande psykiatrin och ett hus som innehåller medicinmottagningen.

Moderna psykiatrilokaler tar form

I Västervik utvecklar Skanska en byggnad som ska inrymma rättspsykiatri, psykiatrisk akutmottagning, mottagningar samt psykiatriska vårdavdelningar.

Byggnaden, på 24 500 kvadratmeter, får nio plan varav sju är ovan jord. Uppdraget genomförs i partnering vilket innebär ett nära samarbete med uppdragsgivaren Region Kalmar län.

Lokalerna utformade i dialog med verksamheten

För att lokalerna verkligen ska nyttjas till fullo så har de utformats i tät dialog med verksamheterna som ska använda dem.

Projektets huvudmål är “tillsammans skapar vi läkandemiljö genom en specialistpsykiatri i framkant”.

Utmanande placering

Byggnadens placering på sjukhusområdet i centrala Västervik, nära intilliggande verksamheter, är mycket utmanande. Då arbetsplatsen är trång och hänsyn måste tas till både tredje man och pågående sjukhusverksamhet så har vi en mycket genomarbetad distribution och logistik på arbetsplatsen.

De nya psykiatrilokalerna byggs mellan den nuvarande psykiatrin och ett hus som innehåller medicinmottagningen. När de nya lokalerna är färdiga kommer den gamla psykiatribyggnaden att rivas.

Stort fokus på säkerheten

Den trånga arbetsplatsen medför också ett extra stort fokus på säkerheten. För att alla på arbetsplatsen ska vara involverade i säkerhetsarbetet så har vi bland annat dagliga genomgångar för berörda medarbetare inom produktion. Vi har också ett aktivt målarbete med löpande information och avstämning till alla berörda.

Höga miljökrav

Hållbarhet är alltid i fokus för Skanska och så även i detta projekt. Kravet är att projektet ska uppfylla Miljöbyggnad silver, men det kommer inte att certifieras. För att minska vår klimatpåverkan så arbetar vi bland annat med transporter, energiförbrukning och miljökrav.

Även social hållbarhet är viktigt för oss. Som en del av målarbetet inom hållbarhet så håller vi två planerade aktiviteter per år. Det kan till exempel vara en inspirationsdag med föreläsning om psykisk ohälsa eller en lunchgrillning.

Inflyttning 2025

Det första spadtaget togs i februari 2022 och arbetet beräknas pågå fram till 2025 då byggnaden ska stå klar för inflyttning.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading