c

Järfällastationer

  • Två nya stationer byggs, Barkarbystaden och Barkarby.
  • Barkarby blir en viktig knutpunkt med pendeltåg och en kommande busstation och regionaltågstation.
  • Den blåa tunnelbanelinjen förlängs från Akalla till Barkarby.

Blåa linjen byggs ut

Stockholms tunnelbana har inte byggts ut på över 30 år och behöver nu växa. För att förstärka tunnelbanenätet i Stockholm ska den blåa tunnelbanelinjen därför förlängas från Akalla till Barkarby.

Skanska har fått i uppdrag av Region Stockholms förvaltning att genomföra stomkomplettering och tunnelinstallationer i förlängningen.

Skanskas uppdrag innefattar framtagande av projektering och arbetshandlingar för hissar, rulltrappor och snedbanehissar vid de nya stationerna Barkarby och Barkarbystaden.

Två nya stationer

Två nya stationer byggs, Barkarbystaden och Barkarby station. Barkarbystaden ligger mitt i den växande stadsdelen och Barkarby blir en viktig knutpunkt med pendeltåg och en kommande busstation och regionaltågstation.

Förlängningen av tunnelbanans blå linje kommer att gå helt under jord och stationerna kommer att ligga cirka 30 meter under marknivå.

Drivs enligt CEEQUAL

Projektet kommer lägga stort fokus på att minimera klimatpåverkan och kommer drivas enligt miljöcertifieringssystemet CEEQUAL. Målet är att uppnå nivån Very good. CEEQUAL-arbetet ska integreras i både projektering och produktion.

Skanskas arbete ska vara färdigt innan utgången av 2025.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading