c

ABCD-förskola, Eggforsens förskola, Mörsil

 • Mörsil var den ABCD-förskolan som byggdes
 • Förskolan är byggd enligt koncept C.
 • Gården bjuder in till lek och rörelse.
 • Det finns gott om förvaring.
 • Skötrum och tvättrum är anpassade efter barn och personalens behov.
 • I kapprummen finns gott om yta för barnen.
 • Avdelningarna är anpassade efter de vardagliga behoven.
 • Förskolan bjuder in till lek och fantasi.
 • Koncept C är i två våningsplan.
 • I oktober 2021 stod den första konceptförskolan färdig i Mörsil i Åre kommun.
 • Förskolan är byggd enligt koncept C.
 • Gården är kreativ och uppmuntrar till lek.
 • Förskolan har inga bärande innerväggar eller genomgångsrum vilket gör det enkelt att kunna förändra den över tid.
 • Barnen har gott om glaspartier och tittgluggar där de kan spana och utforska.
 • Miljön ska bjuda in till bus och lek.
 • I en ABCD-förskola är alltid barnen och pedagogerna i fokus.
 • Förskolan färdigställdes på 13 månader.
 • Trappan är anpassade både för stora och små.

Ny förskola växte fram på 13 månader

I oktober 2021 stod den första konceptförskolan färdig i Mörsil i Åre kommun. De så kallade ABCD-förskolorna finns i fyra olika storlekar och har tagits fram tillsammans med Sweco. Konceptet innebär en flexibel och kostnadseffektiv lösning. I och med att koncepten är färdig projekterade och att hela leveransen är konceptualiserad så kortas den normala byggprocessen ner betydligt, räknad från första kontakt med kund till att den färdiga förskolan står på plats.

Koncept C valdes i Mörsil

I Mörsil valde kunden Årehus en förskola enligt koncept C med en area på 1 337 kvadratmeter. Förskolan skulle initialt bestå av fyra avdelningar anpassade för 65 till 75 barn. Innan projektstart fattades beslutet att bygga förskolan fullt ut med sex avdelningar för upp till 120 barn.

Förskolan har inga bärande innerväggar eller genomgångsrum vilket gör det enkelt att kunna förändra den över tid.

Först ut i konceptbyggandet

Eftersom projektet var först ut i konceptbyggandet så har det varit en utmaning att följa och upprätthålla den tajta tidplanen. Men genom en god dialog med vår beställare och med konceptgruppen kunde vi stolt konstatera att tidplanen hölls utan problem, besiktad med stjärna i kanten.

Förskolebarnen följde bygget

Utöver den tajta tidplanen byggdes dessutom förskolan på en mycket trång och lutande tomt med en pågående förskoleverksamhet alldeles intill. Förskolebarnen uppskattade att stå på sin nuvarande förskola, på andra sidan skyddsgallret, och spana ut över bygget av sin nya förskola. Dock krävdes det extra mycket fokus på säkerheten från vår sida.

Byggd med barn och personal i fokus

ABCD-förskolorna har utformats i tätt samarbete med företaget Hjärnberikad och deras insikter om hur man bygger en hjärnsmart skola. I en ABCD-förskola är alltid barnen och pedagogerna i fokus. Barnen ska bland annat mötas av en mångsidig och pedagogisk miljö med glaspartier och tittgluggar där de kan spana och utforska. Men det ska även finnas lugnare områden.

Personalen ska ha samtalsrum och personalrum som är helt avskärmande från den pedagogiska miljön. De ska även ha dörrar, fönster, glaspartier och utrymningsvägar placerade med den dagliga pedagogiska verksamheten i fokus.

Invigdes 13 månader efter byggstart

Vi påbörjade arbetet i Mörsil i september 2020 och i oktober 2021 överlämnades förskolan till hyresgästen. Årehus är mycket nöjd med projektet och enkelheten som konceptet medför. Kunden har kunnat fokusera på verksamheten och mindre anpassningar som går att göra inom konceptet.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading