c

ABCD-förskola, Fagrabo förskola, Vårgårda

 • I Vårgårda byggdes modell B vilket är Skanskas stora enplansförskola på 1 286 kvadratmeter. 
 • Genom en hög prefabriceringsgrad är det möjligt att korta den normala byggprocessen.
 • Vårgårda kommun valde  att byta ut byggnadens standardiserade träfasad mot en mer underhållsfri skivfasad.
 • Taken har försetts med solpanel.
 • Gården är stor och ljus.
 • Här lockas barnen till lek och bus.
 • I de små lekstugorna kan barnen leka tittut.
 • Sandlådan är stor och inbjudande.
 • Gården bjuder på många roliga detaljer.
 • I förskolan finns många små krypin där barnen kan leka.
 • Genom de stora fönstren kan barnen kika ut på allt spännande som händer utanför.
 • Många torkskåp behövs efter regniga dagar.
 • I det nya området Fagrabo ängar i Vårgårda bygger Skanska en modern konceptförskola på uppdrag av Vårgårda kommun.

Modern konceptförskola med kort byggtid

I det nya området Fagrabo ängar i Vårgårda har Skanska byggt en modern konceptförskola på uppdrag av Vårgårda kommun. Förskolan är en så kallad ABCD-förskola.

Konceptet ABCD-förskolorna, som Skanska har utvecklat tillsammans med Sweco, innebär en flexibel och kostnadseffektiv lösning. Det är tids- och yteffektiva byggnader med extra stort fokus på hållbarhet. Genom en hög prefabriceringsgrad är det möjligt att korta den normala byggprocessen. Dessutom har vi en etablerad och beprövad dialogprocess som möter respektive kommuns förutsättningar, önskemål och behov i varje enskilt projekt.

En stor förskola på ett plan

ABCD-förskolorna finns i fyra olika storlekar, för fyra till åtta avdelningar och med en till två våningar.

I Vårgårda föll valet på modell B vilket är vår stora enplansförskola på 1 286 kvadratmeter. Vårgårda kommun valde även att byta ut byggnadens standardiserade träfasad mot en mer underhållsfri skivfasad.

Strategiska partners som monterar stommar

I samtliga ABCD-projekt arbetar vi med strategiska partners som kan förskolornas upplägg och utformning. Det innebär att samma personer monterar stommarna och sköter installationerna oavsett var i landet förskolan byggs. Att jobba på detta effektiva sätt innebär att arbetet kan effektiviseras till högre kvalitet.

En av de stora fördelarna med ABCD-förskolorna är den korta byggtiden. Förskolan byggs med platta direkt på marken. För att effektivisera och korta ner den långa tiden det tar för betongen att torka valde kunden en betongkvalitet med något kortare torktid.

Svanencertifierad förskola

Hållbarheten har varit en stor del av projektet där kunden har valt att Svanencertifiera förskolan. Certifieringen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter, varor och en rad innemiljöfaktorer som är viktiga för människors hälsa och för miljön.

En Svanenmärkt byggnad har låg energianvändning och säkrar en god innemiljö vilket är extra viktigt när det handlar om förskolebarn. För att nå upp till dessa högt satta krav arbetar vi i första hand mot SundaHus.

Förskolan färdig i februari 2022

Vi påbörjade arbetet med den nya förskolan i februari 2021 och redan i februari 2022 var den redo för inflyttning.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading