c

Nationalstadsparken, 220 kV, Stockholm

 • Projektet var en utförandeentreprenad tillsammans med Ellevio.
 • Nationalstadsparken ligger mellan Ulriksdal i norra Stockholm och Fjäderholmarna i södra Stockholm.
 • Projektet bjöd på stora geotekniska utmaningar som behövde lösas.
 • Miljön är känslig och arbetet kunde endast utföras mellan maj och oktober.
 • Säkerheten på arbetsplatsen genomsyrade hela projektet.
 • I projektet användes en app för att rapportera observationer gällande säkerheten.
 • Kabeln var 13 centimeter i diameter.
 • Nationalstadsparken består av ekskogar, parker, sjöar och slott som stockholmarna kan njuta av året runt.
 • Projektet var uppdelat på två etapper mellan 2017 och 2018.
 • Vi strävade efter att inte köra bort mer massor än nödvändigt.
 • Klimatfrågorna var viktiga och i största möjliga mån valdes hållbara lösningar i projektet.
 • Alla hade fokus på arbetsmiljön.

Stort kabelprojekt i unik miljö

Mellan Ulriksdal i norra Stockholm och Fjäderholmarna i södra ligger Nationalstadsparken, ett tjugosju kvadratkilometer stort område. Här har Skanska, tillsammans med Ellevio, genomfört ett kabelprojekt i utförandeentreprenad där en befintlig luftledning markförlades. Syftet var att trygga stora delar av Stockholms framtida elförsörjning.

Känslig miljö styrde arbetet

Nationalstadsparken består av ekskogar, parker, sjöar och slott som stockholmarna kan njuta av året runt. Men miljön är väldigt känslig och arbetet kunde därför endast utföras mellan maj och oktober. Detta innebar en extra noggrann planering där hinder och utmaningar behövde identifieras innan arbetet påbörjades. Allt för att vara så effektiva som möjligt på arbetsplatsen.

Innan projektet påbörjades fanns det stora geotekniska utmaningar som behövde lösas. Projektet var uppdelat på två etapper mellan 2017 och 2018. Tiden mellan etapp ett och två användes för att planera för nästa etapp.

Utförandeentreprenad med fokus på klimat och säkerhet

Projektet utformades som en utförandeentreprenad där både Skanska och Ellevio hade stort fokus på klimat och säkerhet. För att skapa korta beslutsvägar fick Ellevio ett eget kontor på etableringen. På så sätt fick Ellevio insyn i det dagliga arbetet och var insatt i detaljerna. I takt med att projektet löpte på upptäcktes utmaningar kopplade till markarbeten och geoteknik. Tack vare att Ellevio hade resurser på plats kunde snabba beslut tas och på så sätt höll vi tidplanen.

Kabeldragning rakt genom staffetlopp

Tidigt i projektet upptäcktes att kabeldragningen skulle gå rakt genom ett av Sveriges största stafettlopp – Stafesten. För att förkomma problemet så föreslogs en alternativ dragning av loppet så att det kunde genomföras utan att riskera säkerheten.

Hållbara lösningar valdes

Klimatfrågorna var viktiga och i största möjliga mån valdes hållbara lösningar i projektet. Bland annat lades Grön asfalt på en väg. Vi arbetade också mycket med masshanteringen och strävade efter att inte köra bort mer massor än nödvändigt. Nationalstadsparken blev också ett av de första projekten som använde Coredination, ett verktyg för logistik av massor och transporter där systemet optimerar utnyttjandet av transporter och hantering av massor.

Säkerheten genomsyrade projektet

Under projektets gång var säkerhet Skanskas och Ellevios högsta prioritet vilket tydligt genomsyrade hela projektet. Alla hade fokus på arbetsmiljön – från beställare och tjänstemän till yrkesarbetare och underentreprenörer. Som ett bevis på detta blev projekt Nationalstadsparken tilldelat Ellevios säkerhetspris 2018.

Om projektet

 • Totalt lades cirka 46 000 meter kabel
 • Kabeln var 13 centimeter i diameter
 • Kabeln vägde 17 kilo per meter

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading