c

Parkkvarteret, Barkarbystaden

  • Parkkvarteret i Barkarby. Bild: Varg Arkitekter.
  • Parkkvarteret i Barkarby. Bild: Varg Arkitekter.
  • Armering pågår i Parkkvarteret 2023
  • Parkkvarteret i Barkarby. Bild: Varg Arkitekter.
  • Parkkvarteret i Barkarby. Bild: Varg Arkitekter.
  • Skanska Sveriges vice vd Alexandra Laurén vid invigningen av produktionen av Parkkvarteret
  • Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla vid invigningen av produktionen av Parkkvarteret
  • Parkkvarteret gjuts med Skanskas gröna betong som sparar upp till 50% av CO2-utsläppen
  • Skanska Sveriges vice vd Alexandra Laurén och Sebastian Vallgårda, transaktionschef hos fastighetsinvesteraren NREP
  • Parkkvarteret i Barkarby. Bild: Varg Arkitekter.

Hyresprojekt med konstnärliga värden

Parkkvarteret i Järfälla utanför Stockholm är del i Barkarbystaden som byggs på ett tidigare flygfält. I den framväxande stadsmiljön planeras bostäder, arbetsplatser, utbildning, service och kollektivtrafik. Helheten ska bidra till Järfällas omvandling från förort till stad.

I Barkarbystaden samarbetar flera av Skanskas enheter i ett så kallat One Skanska-projekt där utvecklingen av infrastruktur, hyresbostäder, kontor, hotell och äldreboende koordineras. På så vis tillvaratar vi organisationens sammanlagda kompetens och kan leverera en optimal lösning för platsen.

Skanska Hyresbostäders bidrag omfattar 220 lägenheter i varierande storlekar på 1-5 rum och kök. Hyresrättskvarterets två byggnader ligger precis intill bron som Skanska byggt mellan Barkarby och Veddesta. Husen får kommersiella lokaler i markplan som ger levande bottenvåningar och serviceutbud till boende och besökare.

Konst för trygghet och identitet

Utöver de nya bostäder som byggs vill Skanska Hyresbostäder bidra med långsiktiga mervärden i projekten. I Parkkvarteret är ett av dem konstnärlig utsmyckning. Skanska har haft en aktiv roll i ett konstråd tillsammans med kommunen och samfinansierar ett konstverk. Det ska uppföras på allmän plats och ge dem som rör sig genom området en kulturupplevelse i vardagen.

Vinsterna med att tillföra konst i stadsmiljöer är många. I Barkarby har man planerat för ett ljuskonstverk under bron intill hyreskvarteret, som bidrar till ökad trygghet då det lyser upp en annars mörk passage under kvällar och nätter.

Staden tillförs långvariga kulturvärden som alla invånare får tillgång till utan att uppsöka ett museum eller galleri. Människor tenderar också att vara mera rädda om stadsrum som innehåller konst, som på så vis ger längre hållbarhet åt hela den byggda miljön. Dessutom kan konsten bli en samlingspunkt och ”snackis” som bidrar till trivsel och ger området en tydlig identitet.

Skanska Hållbar Hyresbostad

Hållbarhetsinsatserna i Parkkvarteret utgår från Skanska Hyresbostäders egen hållbarhetsstandard Skanska Hållbar Hyresbostad. Den är skräddarsydd för hyresbostäder och ställer krav på alla byggbranschens viktigaste områden socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Med hjälp av plattformen arbetar Skanska Hyresbostäder systematiskt igenom samtliga hållbarhetsaspekter i varje projekt och uppdaterar kraven löpande för att driva hållbarhetsarbetet framåt på bred front.

I Parkkvarteret görs exempelvis klimatkalkyler som kartlägger koldioxidutsläppen från produktionens olika delar och möjliggör gynnsamma val. Bland annat minimerar projektet användningen av betong och använder i största möjliga utsträckning Skanskas gröna betong med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan. Solceller på taken kommer att försörja hyreshusen med fastighetsel.

Redo för hundraårsregn

Kvarteret rustas för framtidens förändrade klimat med risk för fler stormar och mer nederbörd. Omfattande dagvattenlösningar har dimensionerats för att området ska klara ett hundraårsregn.

Grönytor planeras i många nivåer: husen får gröna tak och gården förses med fördröjningsmagasin i form av förhöjda och försänkta planteringsytor som håller vattnet. Här planteras växter som klarar väta. Resultatet blir ett trögt system som fördröjer och renar dagvattnet innan det når intilliggande Bällstaån, för att inte påverka åns vattenkvalitet negativt samt minska risken för höga flöden. Så framtidssäkras Parkkvarteret på många olika plan.

Information om hyresbostäderna

För mer information om förmedlingen av hyresbostäderna vänligen kontakta NREP.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading