Grön betong låg klimatpåverkan

Grön betong

Halvera dina koldioxidutsläpp med Skanskas gröna betong. Den nya betongen är en del i vårt arbete mot ett mer grönt och hållbart samhälle.

Betong är ett av världens mest använda byggnadsmaterial. Det är starkt och beständigt, återvinningsbart, brandsäkert, kan lagra mycket energi och ger en god ljudkomfort. Samtidigt kommer de näst största koldioxidutsläppen från industrin kommer från tillverkningen av cement, som är en stor beståndsdel i betong.

Skanskas gröna betong består istället av en hög andel slagg som ersätter delar av cementmängden. På så sätt kan koldioxidutsläppen halveras. Den gröna betongen uppfyller samma höga krav som vår standardbetong gällande beständighet, hållfasthet, livslängd och gjutbarhet.

Grön anläggningsbetong

Vår gröna anläggningsbetong är särskilt framtagen för betongkonstruktioner i utomhusmiljö som utsätts för vädrets makter. Regn, snö och höga fuktnivåer kräver en speciellt frostbeständig och tät betong med utrymme för den volymökning som sker när vatten fryser till is. Kraven på kvaliteten hos den här typen av betong är mycket hög, och vi har tagit fram en beprövad Grön anläggningsbetong som uppfyller alla krav. Denna typ av betong genererar upp till 40 procent mindre CO2-utsläpp beroende på projektets specifika villkor.

Grön väggbetong

Grön väggbetong är betongkvaliteten med lägst klimatpåverkan. Betongens koldioxidutsläpp kan vi sänka med hälften utan att göra avkall på varken livslängd eller kvalitet. Betongen passar till konstruktionsdelar så som innerväggar.

Grön bjälklagsbetong

Grön bjälklagsbetong är framtagen för bjälklag och andra betongfamiljer i exponeringsklass XC2. Med bjälklagsbetongen är det möjligt att minska koldioxidutsläppen med hela fyrtio procent. Betongen uppfyller kravet på vattentäthet (vct 0,60) vilket möjliggör användande i konstruktionsdelar av samma slag. Betongen sänker konstruktionsdelens klimatpåverkan markant i och med att bjälklagen står för stor volymandel av den totala betongmängden i många byggnader.

Grön garagebetong

Grön garagebetong passar tuffa miljöer som garage. I varmgarage kan tösalt från våra vägar smälta ner på betongen, orsaka armeringskorrision och påverka betongens beständighet. Grön garagebetong har förbättrat motstånd mot klorider vilket förlänger konstruktionens livslängd och beständighet ytterliggare. Med garagebetongen är det möjligt att minska koldioxidutsläppen med hela femton procent.

Grön betong grunden för nordens högsta kontorshus

Med sina 36 våningar och 144 meter blir Citygate Göteborgs nya landmärke och Nordens högsta kontorshus. Citygate har ambitionen att vara ledande inom samtliga hållbarhetsområden och i grundkonstruktionen används grön betong. I och med den gröna betongen kommer projektet få en reduktion av koldioxidutsläpp på cirka 40 procent. Totalt används 2 000 kubikmeter grön betong och av den är cirka 50 procent anläggningsbetong.

Läs mer om Skanskas projekt Citygate

Om du vill veta mer

Vill du veta mer om hur några av våra kunder gjort för att sänka koldioxidbelastningen med hjälp av Grön betong? Ta gärna del av artiklarna och läs mer om betongens positiva inverkan.

Vi berättar gärna mer

Vårt mål är att erbjuda en trygg lösning med största möjliga koldioxidminskning. Grön betong är lätt att använda och ger en direkt och positiv klimatåtgärd. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Marknadschef Skanska Betong

Johan Karlsson