c

Grön betong

Betong är en säker och hållbar del av samhällsbygget men vi måste se till att den blir ännu mer klimatsmart. Därför har Skanska tagit fram en ny typ av betong som går under samlingsnamnet Grön betong. Vår gröna betong är ett bättre alternativ framåt och ett måste för en hållbar framtid.

Skanska gröna betong består av hög andel slagg som ersätter delar av cementmängden. Den gröna betongen uppfyller samma höga krav som vår standardbetong gällande beständighet, hållfasthet, livslängd och gjutbarhet.

Grön väggbetong

Grön väggbetong är betongkvaliteten med lägst klimatpåverkan. Betongens koldioxidutsläpp kan vi sänka med ca 50% procent utan att göra avkall på varken livslängd eller kvalitet. Betongen passar till konstruktionsdelar som innerväggar.

Grön bjälklagsbetong

Grön bjälklagsbetong är framtagen för bjälklag och andra betongfamiljer i exponeringsklass XC2. Betongen uppfyller kravet på vattentäthet (vct 0,60) vilket möjliggör användande i konstruktionsdelar av samma slag. Betongen sänker konstruktionsdelens klimatpåverkan markant i och med att bjälklagen står för stor volymandel av betongen i många byggnader.

Grön garagebetong

Grön garagebetong passar tuffa miljöer som garage. I varmgarage kan tösalt från våra vägar smälta ner på betongen, orsaka arminseringskorrision och påverka betongens beständighet. Grön garagebetong har förbättrat motstånd mot klorider vilket förlänger konstruktionens livslängd och beständighet ytterliggare.

Senast uppdaterad: 2019-09-10