c

Citadellskajen, Malmö

  • Skanska Hyresbostäders projekt Citadellskajen. Bild: Kanozi Arkitekter
  • Skanska Hyresbostäders projekt Citadellskajen. Bild: Kanozi Arkitekter

Mixat kvarter i förstklassigt läge

Utmed Citadellskajen med utsikt över kanalen och Malmöhus Slott bygger Skanska Hyresbostäder 44 moderna och yteffektiva lägenheter på 2 - 4 rum och kök. Projektet ligger i ett av Malmös mest attraktiva lägen nästan mitt i centrum. Samtliga lägenheter håller en genomgående hög standard och effektiva planlösningar.

Bygga stad i ett enda kvarter

Citadellskajen är en del i Citadellsstaden, ett kvarter som utvecklats i samverkan mellan Skanskas olika verksamheter. Det innehåller bostadsrätter, hyresrätter, kontor och förskola. Att bredda marknadsutbudet med moderna hyresrätter och kombinera bostäder med olika upplåtelseformer i ett och samma kvarter ger stadsborna tillgång till flexibla boendelösningar genom livets alla faser.

”Citadellskajen är ett gott exempel på hur vi kan bygga stad inom ett och samma kvarter. Det blir en levande stadsmiljö över hela dygnet. Förskolebarnen leker på gården medan personer arbetar i kontoren och sedan kommer de boende hem från jobbet till sina lägenheter. Det är ett fint alternativ till kontorskvarter som slocknar och står öde kvälls- och nattetid, eller bostadskvarter som är i princip tomma om dagarna”, säger affärsutvecklaren Martin Dahlgren på Skanska Hyresbostäder. 

Utseendet en historisk flirt

Kvarteret har ett spännande, dynamiskt utseende då ett flertal arkitekter har ritat de olika delprojekten. Gestaltningen av hyreshuset är modern med strama linjer, platta tak och indragna balkonger. Kontorets guldtak ger en modern twist som drar förbipasserandes ögon till sig. Samtidigt påminner de teglade fasaderna och formerna om klassisk Malmöarkitektur med kopplingar till varvsstaden och äldre industribyggnader.

Skanska Hyresbostäders byggnad är hållbarhetsmärkt med Miljöbyggnad Silver, en certifiering som omfattar cirka 15 hållbarhetsaspekter inom områdena energi, inneklimat och material. Den är utvecklad för att värna om miljön och människors hälsa samtidigt som energieffektiviteten ger lägre driftkostnader för fastigheten. Valen av byggmaterial är dessutom optimerade för att låga drift- och underhållskostnader.

Skolsamverkan för ungas framtid

Skanska har i projektet Citadellskajen bedrivit skolsamverkan i samarbete med organisationen My Dream Now, som engagerar frivilliga krafter från arbetsliv och högskola till att inspirera skolelever och visa möjligheterna i arbetslivet.

Gymnasieelever i Malmö har gjort studiebesök till byggprojektet och samtidigt fått ämnesundervisning av klasscoacher: Skanskamedarbetare med olika kompetenser och yrkesroller. Nyttan är trippel. Klasscoacherna delar med sig av sin erfarenhet och får samtidigt själva med sig insikter om den yngre generationens perspektiv. Förhoppningsvis sås också ett frö hos elever som i framtiden söker sig till samhällsbyggnadsbranschen.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading