c

Nya Lyckeskolan

 • Skolan har ljus tegelfasad med gul entré och gula fönster
 • Ljus och öppen atriumdel med trappa till övre plan, träbänkar i olika etage och gröna växter.
 • Klassrum med gula bänkar och stora fönster mot skolgården och fin natur.
 • Gymnastiksal med blått golv, en läktare till höger och en basketkorg i förgrunden.
 • Alt: En helt gul fasad mot skolgård med rabatter, träd, pergolas samt många olika bänkar.
 • Bakom en hörna på skolan som är klädd i stora glaspartier skymtar man stadens kyrktorn.
 • Skolans ena hörna med texten lyckeskolan högt upp under taket
 • Precis intill skolan så bygger vi också två idrottshallar.
 • Skolan är utformad utifrån verksamhetens behov.
 • Skolans lokalyta blir på omkring 10 000 kvadratmeter och är fördelad på tre våningar.
 • Första spadtaget togs i april 2019 och har sedan dess jobbat på ute på arbetsplatsen.
 • Skolan får en modern och genomtänkt innemiljö.
 • Hela skolan är skapad för att enkelt kunna byggas ut och byggas om i framtiden.
 • Skolan har sex hemvister. Här syns hemvist rosa på plan 2.
 • Skolgården är stor och bjuder in till lek.

En flexibel skola för framtiden

I augusti 2021 öppnade Lyckekolan i Kinna upp för eleverna. Genom ett framgångsrikt partneringprojekt tillsammans med Marks kommun projekterade och byggde Skanska den nya skolan. Nya Lyckeskolan ersätter den gamla 60-talsskolan samt en paviljongsskola från 2017.

Dimensionerad för 630 elever

Skolans lokalyta är på omkring 10 000 kvadratmeter och är fördelad på tre våningar. Skolan är dimensionerad för 630 elever i årskurs 7-9. Skolgården är cirka 6 000 kvadratmeter. I skolan finns också en särskola som med egen ingång. I denna del av skolan finns sinnesstimulerande miljöer.

Första spadtaget tog vi i april 2019.

Representanter från skolan involverade

För att skapa en skola som är utformad utifrån verksamhetens behov involverades representanter från skolan tidigt i projektet. Bland annat har rektorer, lärare och deltagare från elevrådet intervjuats för att få lyfta sina önskemål och tankar.

De övergripande målsättningarna för Lyckeskolan var att:

 • skapa ett långsiktigt hållbart kunskapscentrum som ger samhällsnytta för invånarna i kommunen.
 • bygga en trygg lärmiljö som skapar förutsättning för goda studieresultat.
 • tillsammans skapa en flexibel skolmiljö som kan nyttjas av flera verksamheter.

Sex hemvister för eleverna

Skolans elever är uppdelade i sex hemvister där undervisning i huvudämnena sker. Hemvisterna formas utifrån pedagogiken istället för tvärtom. Det finns dessutom klassrum som rymmer cirka 25 elever. Utöver det finns det grupprum och öppna lärmiljöer som används utifrån behov.

Skolans stora matsal är byggd med möjligheten att servera upp till tusen luncher. I skolan finns en stor aula med scen som är byggd för att uppfylla Riksteaterns specifikationer för en så kallad Blå Scen.

Grådämpat tegel mot ockragul fasad

Exteriört har byggnaden ett grådämpat tegel mot vägen och en ockragult målad fasad mot skolgården. Aulans fasad täcks av aluminiumplåt som lyser upp kvällstid och skapar en trygg miljö i mörkret.

Trygga miljöer för eleverna

Skolan är utformad med stort fokus på trygga miljöer. Här främjas vuxennärvaro och lärarnas arbetsrum är placerade i anslutning till ytor där eleverna vistas. Vid uppehållsytorna finns skolvärdar och cafévärdar placerade. Tanken är att lärare ska röra sig där eleverna är för att skapa en trygg miljö.

Vi har tänkt till hur toaletter och duschar placeras och skapat en skola utan så kallade ”mobbinghörn”.

Skolgården har försetts med belysning som tänds av rörelsedetektorer vilket visar om det är aktivitet på skolgården kvällar och nätter. Skolan samarbetar även med polisen.

Samhällsnytta för alla

Projektet har genererat många arbetsmarknadsåtgärder. Bland annat har vi haft lärlingar från bygg-, el-, rör- och murningsprogrammet från Marks gymnasium. Detta ökar kunskapen om yrket och hjälper eleverna att knyta viktiga kontakter med näringslivet.

Gymnasieelever från byggprogrammet har bland annat byggt gradänger i de öppna lärmiljöerna.

Vi har även genomfört studiebesök med elever på bygget. I teknikundervisningen har eleverna ritat en skola för att på så sätt knyta an till den nya skolan.

Två fullstora idrottshallar

Utöver skolan så har vi också byggt två idrottshallar precis intill. Hallarna är fullstora och den ena har läktare med totalt 500 publikplatser och utrymme för ett café.

Idrottshallarna är skapade för att kunna användas även utanför skoltid. För att göra det lättare för verksamheter att hålla tävlingar och cuper så har skolans hemvister utformats så att det finns goda övernattningsmöjligheter vid behov.

P-märkt skola

Hållbarhet är en nyckelfråga som har genomsyrat allt i projektet. Bland annat är Nya Lyckeskolan P-märkt.

En P-märkning innebär en god innemiljö avseende ljud, ljus, termisk komfort, ventilation, luftkvalité, materialval, radon, fuktsäkerhet och lufttäthet. Det innebär också att skolan är energieffektiv och innehåller sunda material som har låga emissioner utan allergiframkallande ämnen.

Flera alternativ utvärderades

När stomme och ytterväggskonstruktion valdes i projektet utvärderades flera alternativ utifrån bland annat pris, klimatavtryck och övrig prestanda. Baserat på resultaten valdes en konstruktion som både är kostnadseffektiv och ger ett lågt klimatavtryck. Till exempel har man återanvänt skrapgaller från den gamla skolan till entréerna.

Solceller på taken

På både skolans och idrottshallens tak har solceller installerats. Totalt producerar de 212 000 kWh el varje år. Solcellerna kan ersätta 47 procent av hela elbehovet för byggnaden och verksamheten.

Minskat klimatavtryck under produktionen

Under produktionen har vi genomfört flertalet åtgärder för att minska klimatavtrycket. Vi har bland annat samlastat byggmaterial för att på så sätt minska antalet transporter. Betonggjutningar har delats upp i etapper för att minska cementhalten och betongkvalitén har sedan anpassats för olika ytor. Längden på gipsskivorna har köpts in tillskurna för att på så sätt minska spill. Istället för att svetsa ihop betongelementen så har vi skruvat ihop dem, vilket minskar energiförbrukningen.

I idrottshallarna har vi monterat stålpelare med bultgrupper istället för med svetspålar vilket också minskat energiförbrukningen. Vi har dessutom installerat en pelletsbrännare för provisorisk uppvärmning istället för att använda direktverkande el.

Öppnar höstterminen 2021

Hela skolan är skapad för att enkelt kunna byggas ut och byggas om i framtiden. Vid midsommar 2021 kommer Nya Lyckeskolan stå färdig. Eleverna börjar till höstterminen 2021.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading