c

Skärvet, Växjö

  • Kvarteret Skärvet, bild MK 3Design Studios
  • Kvarteret Skärvet, bild MK 3Design Studios
  • Kvarteret Skärvet, bild MK 3Design Studios

Hyresbostäder för klimat och gemenskap

Skärvet är ett hyresbostadsprojekt med fokus på sänkt klimatavtryck och sociala värden. 56 lägenheter inryms i ett fyravåningshus, som kompletterar kvarteret där Skanska även har utvecklat fler hyresrätter, bostadsrätter och ett äldreboende. Husen omger en stor innergård som utformats med social hållbarhet som prioritet: att ge invånarna i alla boendeformer chans till gemenskap med varandra och ett aktivt liv.

Skanska har lagt stor omsorg vid att skapa en trivsam boendemiljö som uppmuntrar till möten. Den påkostade gården med mycket grönska, lekytor, odlingsmöjligheter och boulebana delas av de boende i hyres- och bostadsrätterna.

Klimatvänligt från bygge till drift

Skärvet planerades med ambitionen om så liten klimatpåverkan som möjligt i byggskedet. Då betongtillverkning kräver stora mängder energi och ger upphov till omfattande koldioxidutsläpp har Skanska Hyresbostäder strävat efter att minimera användningen och valt alternativa byggnadssätt, som så kallade utfackningsväggar istället för helbetong. Även fasadvalen är klimatvänliga, delvis puts och delvis trä.

Andra miljöåtgärder i kvarteret som minskar miljöpåverkan under drifttiden är solceller som ger fastighetsel, laddstolpar för elbil samt komplementbyggnader med gröna tak som renar luften och bidrar till omhändertagande av dagvatten.

Samverkan gav hållbarhetsnytta

I samverkan med kunden K2A har Skanska installerat en bergvärmepump som minskar husens energianvändning för värme och varmvatten. K2A har liksom Skanska en tydlig målsättning om att utveckla samhället i en hållbar riktning. Exempelvis blev de första företag i Sverige att beviljas ett grönt företagslån, för ett bostadsprojekt i Lund år 2018.

”På hållbarhetsområdet har vi verkligen lyckats bra gemensamt, med både husets klimatskal och bergvärmesystemet. Vi köper fastigheter ur ett mycket långsiktigt perspektiv så för oss är det jätteviktigt att uppnå hög energieffektivitet, både av hållbarhetsskäl och ekonomiskt. Vi ville förbättra energioptimeringen i Skärvet och fick till en väldigt bra lösning tillsammans”, säger Karl Vahlund, transaktionschef på K2A.

Egenutvecklad hållbarhetsstandard

Till grund för hållbarhetsinsatserna ligger Skanska hyresbostäders egen hållbarhetsstandard Skanska Hållbar Hyresbostad. Den är skräddarsydd för hyresbostäder och ställer krav på sociala, ekologiska och ekonomiska hänsyn.

Med hjälp av plattformen arbetar Skanska Hyresbostäder systematiskt igenom varje hållbarhetsaspekt i samtliga projekt och uppdaterar kraven i takt med att nya möjligheter och innovationer framkommer. På så vis driver vi hållbarhetsarbetet framåt på bred front.

Alla frågor om uthyrning av bostäderna i Skärvet besvaras av vår kund K2A.

För frågor om att hyra lägenhet i Skärvet hänvisar vi till uthyrningssidan hos vår kund KPA Pension. 

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading