c

Skanska säljer hyresbostadsprojekt i Växjö för cirka 130 miljoner kronor

Pressmeddelande 2020-05-08 13:00 CET

Skanska har sålt ett hyresbostadsprojekt med tydliga klimatambitioner i Växjö för cirka 130 miljoner kronor. Köpare är K2A. Överlåtelse sker i samband med färdigställande som är planerat till andra kvartalet 2022. Försäljningen är villkorad av att bygglov erhålles.

skärvet

Projektet Växjö Skärvet 11 omfattar ett fyravåningshus med 56 hyresbostäder och en uthyrningsbar area om totalt 3 650 kvadratmeter. Lägenheterna kommer att byggas med tydligt fokus på hållbarhet. Det förbereds för solceller på taken och laddstolpar till bilar. En tydlig ambition i projektet har varit att minimera klimatpåverkan under byggskedet genom att minska användningen av betong. Möjligheterna att använda grön betong med upp till 50 procent lägre klimatpåverkan utreds också.

I projektet finns även ett fokus på social hållbarhet. Mötesplatser och aktiviteter kommer att skapa förutsättningar för en ökad gemenskap i området. På innergården kommer det att finnas möjligheter till odling, lek och boule som ska öka känslan av samhörighet hos de som flyttar in samt med övriga som bor i kvarteret.

Byggstart är planerad till augusti 2020 med beräknat färdigställande i april 2022. 

Projektet utgör sista etappen i ett kvarter där Skanska tidigare byggt bostadsrätter, äldreboende och hyresrätter. Försäljningen blir den andra på kort tid av ett hyresbostadsprojekt i Växjö till K2A, som även köpte Soluppgången i december 2019.

Kontakter

Kontakta: Martin Dahlberg, Projektchef
Telefon +46104482611