c

Kv Opalen, Täby Park

  • Opalen i Täby Park
  • Opalen i Täby Park
  • Opalen i Täby Park

Täby Park blir en helt ny stadsdel på det gamla galoppfältet intill Täby Centrum. Målet är en levande blandstad med ett stort boendeutbud, arbetsplatser, handel, service och skolor. Hyresrättskvarteret Opalen är ett av Skanskas bidrag.

Området som utvecklas gemensamt av Skanska och JM är ett av de största pågående stadsbyggnadsprojekten i Sverige, med 20 000 framtida invånare. I blandstaden är mångfald av boendeformer en nyckel till framgång: invånarna får flexibiliteten att flytta mellan bostäder som passar olika livsfaser och livssituationer inom samma område. Skanska bygger därför kvarter med bostads- och hyresrätter som angränsar till varandra.

Mångfald i kvarteret

Opalen är hyresrättskvarteret som utformas för maximal mångfald sett till både arkitektur och innehåll. För att ge en småskalig och uttrycksfull identitet varieras kvarterets fasader mellan tegel, puts och fasaddetaljer i olika men harmonierande nyanser. Här bygger Skanska 142 hyresbostäder med 1-4 rum och kök, som passar alla från singelhushållet till familjen.

För att välkomna människor med behov av särskilt stöd upplåter Skanska elva av lägenheterna för uthyrning till kommunens LSS-verksamhet. I anslutning till LSS-bostäderna finns en gemensamhetslokal och personallokal där de funktionshindrade får stöd av personal, träffas och umgås.

Kvarteret får levande bottenvåningar och erbjuder de boende närservice genom två lokaler ut mot boulevarden i Täby Park, där caféer eller andra mindre verksamheter kan etablera sig.

Jobba och bo i egen bokal

I Opalen går blandstaden ända ned på enskild lägenhetsnivå: Skanska har utöver lokalerna utvecklat två innovativa ”bokaler” för att ge än mer liv i bottenplan. Tanken är att egenföretagare med en mindre verksamhet kan kombinera boende och arbetsplats i en och samma lägenhet.

I bottenvåningens öppna, glasade lokaler mot gatan finns kontoret där man arbetar, har möten och tar emot kunder. En trappa upp ligger det egna boendet. Resultatet blir effektivt samnyttjande av yta samtidigt som kvarteret får liv och rörelse över större del av dagen.

Bygga bort ensamheten

Skanska har givit särskilt fokus åt att skapa mötesplatser i Opalen som främjar gemenskap mellan de boende. Satsningen grundas i en större avsikt som genomsyrar Täby Park: att bygga bort ensamheten i samhället. Innergården får en liten lekplats, pergolor och sittplatser där det blir naturligt att umgås. Något alldeles extra i kvarteret är en stor takterrass som alla hyresgäster i de fyra husen får tillgång till.

Grön mobilitet med elfordon

Opalen byggs med gröna avsikter och följer kraven i Skanska Hyresbostäders hållbarhetsplattform Hållbar Hyresbostad. Parkeringsgaraget som tillhör kvarteret ligger under jord och är mindre än ursprungligen tänkt. Skanska vill uppmuntra de boende att använda Opalens mobilitetspool, som ett praktiskt och miljövänligt alternativ till egen bil.

Mobilitetspoolen som delas med det intilliggande bostadsrättskvarteret omfattar fyra elbilar, elcykel och lådcykel. De boende får gratis medlemskap i poolen i fem år samt tillgång till ett cykelrum med gott om plats för egna cyklar och lådcyklar. Boende kan serva sin hoj i en verkstad utrustad med verktyg.

Opalen övertas av samarbetspartnern och investorn Heba Fastighets AB som kommer att äga och förvalta hyresrätterna. Liksom Skanska lägger Heba stor vikt vid att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljö, människor och samhälle.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading