c

Så bygger vi blandstaden Täby Park

Blandstaden är en hett eftertraktad modell för att bygga moderna städer. För att komma från buzzword till verklighet krävs genomtänkt planering och handling. I hyresrättskvarteret Opalen i Täby Park tar Skanska uppgiften på allvar och för blandningen ända ner till lägenhetsnivå.

Äntligen är inflyttningsdagen kommen för etapp ett av Opalen. Vi får en snabb smygtitt i lägenheterna innan inflyttarna får nycklarna till sina nya hem. Affärsutvecklaren Sofia Wäborg på Skanska Hyresbostäder visar runt i hyreslägenheter med 3,4 meter i takhöjd och dubbla rader överskåp i köket. Att välja hyresrätt behöver inte betyda kompromiss med känsla eller kvalitet. Opalen byggs i motsvarande standard som det intilliggande bostadsrättskvarteret och de är viktiga komplement till varandra.

– Mångfalden av boendeformer är en viktig aspekt av blandstaden. Invånarna får flexibilitet att flytta mellan bostäder som passar olika livsfaser och livssituationer inom samma område. Vi vill bygga bostäder för alla, säger Sofia Wäborg.

Galoppbana blir hem för 20 000

Täby Park byggs som en helt ny stadsdel på det gamla galoppfältet intill Täby Centrum. Målet är en levande blandstad med stort boendeutbud, arbetsplatser, handel, service och skolor. Området som utvecklas gemensamt av Skanska och JM är ett av de största pågående stadsbyggnadsprojekten i Sverige, med 20 000 framtida invånare. Det berättar Anna Galli, vd för utvecklingsbolaget Täby Park AB.

– Visionen är den omtänksamma kvartersstaden där alla är välkomna och man kan leva sitt liv på ett enkelt sätt. Det är nära till grannarna och en trygg miljö att vara i, allt du behöver finns där. Boende, butiker, lokaler, och arbetsplatser. Det är poängen med blandstaden: att det är nära, enkelt och trevligt.

Mixat kvarter

I Opalen bygger Skanska blandstad på kvarters- och till och med enskild lägenhetsnivå. De 142 hyresbostäderna har 1-4 rum och kök för att passa alla från singelhushållet till familjen. För att välkomna människor med behov av särskilt stöd upplåter Skanska elva av lägenheterna för uthyrning till kommunens LSS-verksamhet samt tillhörande gemensamhetslokal och personallokal.

Kvarteret får levande bottenvåningar med två lokaler ut mot boulevarden i Täby Park, där caféer eller annan närservice kan etablera sig. Patrik Emanuelsson, vd på Heba Fastighets AB som ska förvalta Opalen, har en bra dag på jobbet.

– Inflyttningsdagen är som examen för oss, det känns jättekul. Hyreskvarteret kommer att bli ett fint tillskott till Täby. Blandstad är alltid att eftersträva: att söka mångfald i arkitektur, utförande och boendeformer. Det ger en blandning av människor som bor i området och det vill vi ju ha, en mångfald som speglar samhället generellt.

Jobba och bo i egen bokal

När hyresgästerna anländer i flyttbilar och fullpackade herrgårdsvagnar förflyttar vi oss till de delar av kvarteret som ännu inte är färdigbyggda. Det är här blandningen når ända ner till den enskilda lägenheten. Skanska har utvecklat två innovativa ”bokaler” där företagare med en mindre verksamhet kan kombinera boende och arbetsplats i en och samma lägenhet.

Innanför en glasvägg mot gatan finns en öppen yta för att arbeta, ha möten och ta emot kunder på dagen – och umgås med familjen på kvällen. En halvtrappa upp ligger de privata rummen. Resultatet blir effektivt samnyttjande av yta, samtidigt som kvarteret får liv och rörelse över större del av dagen.

Bygga bort ensamhet

Opalen har fått särskilt fokus på mötesplatser som uppmuntrar gemenskap mellan de boende. Det är del i en större avsikt för Täby Park: att bygga bort ofrivillig ensamhet. Innergården får en liten lekplats, pergola och sittplatser där det blir naturligt att mötas. En extra fin finess är den stora takterrassen där hyresgäster från alla fyra husen kan samlas, med utsikt över blandstaden.

Läs mer om Opalen.

Senast uppdaterad: 2020-06-30

Rekommenderad läsning