c

Kattegattgymnasiet, Halmstad

 • Den nya skolans får, till skillnad från den gamla, en gemensam huvudentré för alla elever, oavsett vilket program de går på. Foto Felix Gerlach
 • Skolan får en stor och inbjudande aula. Foto Felix Gerlach
 • Inredningen i Kattegattgymnasiet är modern och inbjudande. Foto Felix Gerlach
 • Skolan står färdig hösten 2021 och har plats för 1 600 elever och 200 lärare. Foto Felix Gerlach
 • Kommunen ser väldigt positivt på att det nu blir en nybyggd gymnasieskola som är anpassad för modern utbildning. Foto Felix Gerlach
 • Kattegattgymnasiet kommer ha plats för 1 600 elever och 200 lärare.
 • Projektet är en totalentreprenad i samverkan och uppdelad i två huvuddelar.
 • Skolan står helt färdig till hösten 2021.
 • Vi har arbetat extra mycket med säkerhetsfrågan under projektet.
 • Vi etablerade oss på arbetsplatsen i början av 2018.
 • Det är ett omfattande projekt som kräver god planering.
 • Vi arbetar med noga genomtänkt planering och logistik av arbetsplatsen.
 • Vi har en intendent med från skolverksamheten på våra byggträffar.

Modern gymnasieskola för 1 600 elever

I Halmstad har Skanska fått i uppdrag av Halmstad kommun att bygga en ny gymnasieskola, Kattegattgymnasiet. Projektet är en totalentreprenad i samverkan och uppdelad i två huvuddelar - HD1 (huvuddel 1) och HD2 (huvuddel 2).

När skolan står helt färdig till hösten 2021 kommer den ha plats för 1 600 elever och 200 lärare. Dessutom ska det nya storköket ha möjlighet att producera 2 400 portioner om dagen.

Nybyggnad istället för renovering

Från början var planen att det endast skulle genomföras en nybyggnad, HD1, och att den befintliga gymnasieskolan istället skulle renoveras. Men i samverkan med kommun gjordes utredningar av den befintliga byggnadens status. Flertalet utredningar visade på en bristande byggnad och vi tog då fram förslag på en nybyggnad av HD2 istället för en renovering.

I juni 2018 togs beslut i Halmstad kommunfullmäktige att det istället skulle bli en helt nybyggd gymnasieskola. Detta är ett resultat som lyckats genomföras tack vare samarbetsformen partnering och en bra kommunikation med kund.

En skola med två huvuddelar

HD1 byggs i två plan och kommer vara på 8 290 kvadratmeter. Här kommer det finnas utbildningslokaler för ekonomi-, naturvetenskap-, introduktions-, och språkintroduktionsprogrammet.

HD2, också den i två plan, kommer vara på 11 340 kvadratmeter och inrymma utbildningslokaler för el- och energi,- teknik-, industri-, VVS- och fastighetsprogrammet, produktionsskola och allmän undervisning. Här ska även elevhälsa, vaktmästeri, städcentral samt tillagningskök och matsal finnas.

Skolan får även bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor. Den nya skolans får, till skillnad från den gamla, en gemensam huvudentré för alla elever, oavsett vilket program de går på. Framför huvudentrén anläggs en bred entrégata som ska främja möten och underlätta kommunikationen till och från skolan.

Startade i februari 2018

Produktionen av HD1 startade i februari 2018 och den beräknas stå färdig i feb 2020. HD2 arbetar vi med parallellt och den beräknas stå färdig i maj 2021.

I dagsläget finns delar av det gamla Kattegattgymnasiet från 1980-talet kvar alldeles intill byggarbetsplatsen. I den går fortfarande många elever. Det har ställt höga krav på arbetsplatsen och vi har valt att arbeta extra mycket med säkerhetsfrågan.

Vi har bland annat haft en intendent med från skolverksamheten på våra byggträffar för att diskutera igenom riskfyllda moment och hur dessa eventuellt skulle kunna påverka eleverna. Vi arbetar också med noga genomtänkt planering och logistik av arbetsplatsen.

Planeringen har även varit viktig när det kommer till bemanningen. I och med att projektet är väldigt stort och omfattande krävs en väl planerad totaltidplan med täta avstämningar.

En digital arbetsplats

I projektet har vi använt flertalet digitala arbetssätt och verktyg. I projekteringen jobbade vi med 3D-granskning. Under produktionen använder vi digitala arbetsberedningar, vi gör skyddsronderna digitalt i Buildsafe, vi använder 360-Field för avvikelsehantering och har alla ritningar digitalt i Ipads. Dessutom använder vi modellen i Navisworks för samordning mellan olika yrkeskategorier.

Kommunen har även investerat i en virtual reality-studio, VR-studio, som vi bland annat nyttjar till Kattegattgymnasiet. Den innebär att man kan ”gå runt” i bygget redan under projekteringen och upptäcka förbättringar och eventuella fel. Flera gånger under produktionen görs även en 3D-skanning av byggnaden för att vi ska kunna se vilka installationer och annat som gömmer sig bakom väggarna och i taket när allt är uppfört och klart.

Eleverna får en modern skola

Idag går vissa elever kvar i de gamla verkstadslokalerna. Dessa lokaler kommer att rivas när HD2 är färdigbyggd. De elever som har teoretiska ämnen undervisas just nu på andra ställen runt om i staden.

Kattegattgymnasiet har varit en stor fråga för Halmstad kommun i många år och kommunen ser väldigt positivt på att det nu blir en nybyggd gymnasieskola, en skola som är anpassad för modern utbildning.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading