c

Daedalus, Stockholm

 • Husen i kvarteret Daedalus 5 är byggda mellan 1600- och 1800-talet.
 • I Gamla Stan, mitt i Stockholms hjärta, har renoveringsarbetet av sex kulturmärkta bostadshus genomförts.
 • För att göra grundförstärkningen måste vi först gräva ut cirka en meter under befintligt källargolv och sedan gjuta en arbetsbetong som vi kan arbeta ifrån.
 • Grundförstärkningarna har vi gjort från källarna i husen.
 • Fasaderna har renoverats med kalkbruk och utsmyckningarna är gjorda med linolja.
 • Fönsterspeglarna från 1600-talet målas med linolja.
 • Källarvalven putsades med offerputs. Bilden är innan putsning.
 • Vi använder oss av historiska metoder så långt det går och målar till exempel med linoljefärg och använder limfärg i taket.
 • Trapphusen i fastigheterna har gammal och vacker marmorering.
 • Utsmyckningen från 1600-talet har restaurerats varsamt.
 • Dörrarna har ådermålats så att det ser ut som ek.
 • I lägenheterna finns bröstningspanel från 1600-talet, stuckaturer från 1700-talet och kakelugnar från 1800-talet.
 • Att göra rent gamla stuckaturer är tidskrävande och kräver stort tålamod.
 • Så här vacker blir en stuckatur efter restaurering.

Grundlig renovering för 1600-talshus

Mitt i Stockholms hjärta, i Gamla Stan, har ett omfattande renoveringsarbete av sex kulturmärkta bostadshus genomförts. Det var Skanska som fick i uppdrag av Stadsholmen, ett dotterbolag till Svenska Bostäder, att renovera och grundförstärka husen.

Husen ligger intill Mälartorget i kvarteret Daedalus 5 och är byggda mellan 1600- och 1800-talet. De består mestadels av bostäder men rymmer även ett antal affärslokaler i gatuplanet.

Byggda med träpålar

Husen är byggda på träpålar i utfyllnadsmark. Landhöjning och därmed sänkt grundvattennivå har inneburit att rustbädden och övre delen av träpålarna blivit syresatta. Det har i sin tur orsakat en nedbrytning av träpålarna vilket medfört rörelser i byggnaderna med efterföljande skador. Idag sjunker fastigheterna i området med omkring tre till fyra millimeter per år.

För att stoppa fortsatta sättningar så grundförstärktes husen. Något vi gjort från husens källare. För att kunna genomföra grundförstärkningen grävde vi först ut cirka en meter under befintligt källargolv och gjöt sedan en arbetsbetong som vi kunde arbeta ifrån.

Stålkärnepålar djupt ner i berggrunden

Vi borrade ner stålkärnepålar cirka 20 till 25 meter ner i berget och sedan ytterligare sex meter ner i fast berg. Efter det gjöt vi fast stålkärnepålen i berget. I kallmurarna/bärande källarväggar gjorde vi håltagningar, så kallade anfang, för att kunna gjuta fast stommen med det nya källargolvet som för över lasten till de nya pålarna och ner till berget.

Startade med grundförstärkningar

Arbetet påbörjades sommaren 2016 och startade med grundförstärkningarna. Totalt berördes sex hus och vi tog tre hus i taget. Under grundläggningsarbetet bodde folk kvar i fastigheterna, så vi behövde säkerställa att vatten, avlopp, el, med mer var i drift under hela grundläggningsperioden.

Blåklassade byggnader

Eftersom husen är blåklassade och det finns fornlämningar i marken, så involverades både antikvarier och arkeologer i projektet. Det innebar också att vi hade hårda krav på oss att arbeta utan att skapa vibrationer och sättningar.

Det fanns även en risk för att fastigheterna runt omkring kunde påverkas av vårt arbete. Vi hade därför fyra vibrationsmätare utsatta i husen vi jobbade i samt i grannhusen. Vi överskred aldrig gränsvärdena för vibrationer. Vi mätte sättningar på husen vi jobbade i och i grannhusen genom att avväga befintliga dubbar och nya dubbar.

Logistiken – en stor utmaning

Även logistiken var klurig då vi arbetade i Gamla Stan med alla trånga gränder med mycket människor i rörelse, julmarknader, uteserveringar och turister. Vi fick endast ha transporter till och från arbetsplatsen mellan klockan 7 och 11 vilket krävde mycket logistisk planering.

Renovering av lägenheter

Under 2018 och 2019 arbetade vi med renoveringarna av lägenheterna och lokalerna. Vi genomförde stambyte, fasad- och fönsterrenovering, nya badrum och kök samt nya ytskikt och installationer. Under denna fas flyttade hyresgästerna till evakueringslägenheter.

Historiska metoder används

Under allt arbete har vi behövt ta hänsyn till husets antikvariska värde. Detta blev extra tydligt under renoveringen. Vi använde oss av historiska metoder så långt det gick. Vi målade till exempel med linoljefärg och använde limfärg i taket.

En tuff utmaning under renoveringen, ur antikvariska skäl, var att vi inte fick göra några nya hål i husens tak, bjälklag eller väggar. Detta krävde mycket planering och improvisation, speciellt under stambytet då vi behövde utgå från varje badrums förutsättningar.

Färdigställt 2020

Renoveringen av Daedalus 5 var helt färdig sommaren 2020 och då kunde alla hyresgäster flytta in i sina fräscha lägenheter.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading