c

Skanska hindrar hus att sjunka i Gamla Stan

I Gamla Stans smala gränder ligger kvarteret Daedalus. Här är de äldsta husen från 1600-talet, och Skanska arbetar med antikvarier och arkeologer i ett renoveringsprojekt som är utöver det vanliga.

Kvarteret Deadalus är ett samverkansprojekt med fastighetsföretaget Stadsholmen, dotterbolag till Svenska Bostäder, som äger och förvaltar hus med antikvariska värden i Stockholm. Gamla Stan.
1 av 7 Kvarteret Deadalus är ett samverkansprojekt med fastighetsföretaget Stadsholmen, dotterbolag till Svenska Bostäder, som äger och förvaltar hus med antikvariska värden i Stockholm.
Muraren John Zachrisson lägger offerputs i källarvalvet, vilken har kortare bearbetningstid än vanligt bruk. Kv Daedalus, Gamla Stan, Stockholm.
2 av 7 Muraren John Zachrisson lägger offerputs i källarvalvet, vilken har kortare bearbetningstid än vanligt bruk.
Vid grundförstärkning av kvarteret Daedalus i Gamla stan hittades skelettdelar från olika djur, troligen rester från slaktarbodarna som låg här på 1600-talet.
3 av 7 Vid grundförstärkning av kvarteret Daedalus i Gamla stan hittades skelettdelar från olika djur, troligen rester från slaktarbodarna som låg här på 1600-talet.
Nick McCabe från samverkanspartnern Besab, kämpar mot moränlagret och Gustav Vasas skans när han borrar ner stålkärnepålarna för grundförstärkningen. Kv Daedalus, Gamla Stan, Stockholm.
4 av 7 Nick McCabe från samverkanspartnern Besab, kämpar mot moränlagret och Gustav Vasas skans när han borrar ner stålkärnepålarna för grundförstärkningen.
Gänget från underleverantören Krüger ska bila bort den tillfälliga betongplattan, som gjöts för att bära borrmaskinen. Kv Daedalus, Gamla Stan, Stockholm.
5 av 7 Gänget från underleverantören Krüger ska bila bort den tillfälliga betongplattan, som gjöts för att bära borrmaskinen.
Husen i kvarteret Daedalus sjunker sakta med säkert grunden vilar på en konstruktion av träpålar som har börjar ruttna. Därför gör vi en grundförstärkning med stålpålar, berättar produktionschef Svante Ekesiöö, Skanska Sverige. Gamla Stan, Stockholm.
6 av 7 – Husen i kvarteret Daedalus sjunker sakta med säkert grunden vilar på en konstruktion av träpålar som har börjar ruttna. Därför gör vi en grundförstärkning med stålpålar, berättar produktionschef Svante Ekesiöö, Skanska Sverige.
- Här får man inte lägga mjukfog i spegeldörrarna eftersom den tekniken inte fanns på 1600-talet, berättar målaren Britta Spencer.
7 av 7 - Här får man inte lägga mjukfog i spegeldörrarna eftersom den tekniken inte fanns på 1600-talet, berättar målaren Britta Spencer.

– Med tiden har det blivit sättningar i husen, som idag sjunker 3-4 millimeter om året, och därför ska vi genomföra omfattande grundförstärkningsarbeten. Dessutom ska lägenheterna renoveras med stambyte, fasad- och fönsterrenovering, nya ytskikt, badrum och kök, berättar projektchef Svante Ekesiöö, Skanska Sverige.

Husen är K-märkta i den högsta klassificeringen, som betyder att bebyggelse har synnerligen högt kulturhistoriskt värde, och det ställer stora krav på renoveringen.

– Vi arbetar tillsammans med arkeologer och antikvarier, säger Svante. Det är en hänsynsfull renovering, både i lägenheterna och inte minst i de känsliga grundmurarna och källarvalven.

Gammal sjöbotten

Kvarteret ligger på en gammal sjöbotten och husen vilar på en rustbädd, en 300 år gammal grundförstärkning med murade stenar och träpålar.

– Den här metoden fungerar bra, säger Svante, så länge inte grundvattennivån blir så låg att träpålarna hamnar ovanför vattenytan för då börjar träet ruttna.

Och det är precis vad som hänt här. Husen behöver en ny stabil grund och därför borras pålar med stålkärna ned i berget under sjöbotten.

Historiska metoder

Grundförstärkningen och renoveringen sker med stor hänsyn till husens antikvariska värde.

– Vi använder historiska metoder så långt som möjligt, berättar Svante. Exempelvis har vi försiktigt rengjort stuckatur med plastsmörkniv och sedan målat med gammaldags limfärg, och fönstren skrapas för hand för att sedan målas med linolja.

Att husen ska bevaras i ursprungligt skick blev en utmaning vid grundförstärkningen. Hur skulle man exempelvis få ut all jord efter schaktarbeten i källaren när det inte fanns någon dörr?

– Vi tog fram lösningar i samarbete med arkeologerna. Det visade sig att det fanns gamla källare under innergården, och där fick vi tillåtelse att göra en öppning som är lika stor som en EU-pall, 80 x 120 centimeter, så genom det lilla hålet lyfte vi först ut schaktmassorna och sedan lyfte vi in stålkärnepålarna.

Stuckatur, limfärg och gamla skelett

– När vi grävde hittade vi mängder av gamla skelett, säger Svante, så alla som arbetade i källaren vaccinerades mot Hepatit A och B och stelkramp, berättar Svante. På 1600-talet grävde man ner rester i källaren och häromkring låg det slaktarbodar, så det ligger mängder av ben i schaktmassorna.

När alla stålkärnepålarna finns på plats så kommer det här trehundra år gamla huset kommer att stå stadigt på sin förstärkta grund. Tror du att kvarteret Daedalus kommer att stå kvar här om 300 år?

– Under seklernas gång så kan ju vad som helst kan ju hända, säger Svante, men om huset skulle försvinna så kommer det i alla fall inte att bero på grundförstärkningen!

Senast uppdaterad: 2018-02-19

Rekommenderad läsning