c

Daedalus, Stockholm

 • Husen i kvarteret Daedalus 5 är byggda mellan 1600- och 1800-talet.
 • För att göra grundförstärkningen måste vi först gräva ut cirka en meter under befintligt källargolv och sedan gjuta en arbetsbetong som vi kan arbeta ifrån.
 • Grundförstärkningarna har vi gjort från källarna i husen.
 • Fasaderna har renoverats med kalkbruk och utsmyckningarna är gjorda med linolja.
 • Fönsterspeglarna från 1600-talet målas med linolja.
 • Källarvalven putsades med offerputs. Bilden är innan putsning.
 • Vi använder oss av historiska metoder så långt det går och målar till exempel med linoljefärg och använder limfärg i taket.
 • Trapphusen i fastigheterna har gammal och vacker marmorering.
 • Utsmyckningen från 1600-talet har restaurerats varsamt.
 • Dörrarna har ådermålats så att det ser ut som ek.
 • I lägenheterna finns bröstningspanel från 1600-talet, stuckaturer från 1700-talet och kakelugnar från 1800-talet.
 • Att göra rent gamla stuckaturer är tidskrävande och kräver stort tålamod.
 • Så här vacker blir en stuckatur efter restaurering.

1600-talshus får grundlig renovering

Mitt i Stockholms hjärta, i Gamla Stan, pågår ett omfattande renoveringsarbete av sex kulturmärkta bostadshus. Det är Skanska som har fått i uppdrag av Stadsholmen, ett dotterbolag till Svenska Bostäder, att renovera och grundförstärka husen.

Husen ligger intill Mälartorget i kvarteret Daedalus 5 och är byggda mellan 1600- och 1800-talet. De består mestadels av bostäder men rymmer även ett antal affärslokaler i gatuplanet.

Byggda med träpålar

Husen är byggda på träpålar i utfyllnadsmark. Landhöjning och därmed sänkt grundvattennivå har inneburit att rustbädden och övre delen av träpålarna blivit syresatta. Det har i sin tur orsakat en nedbrytning av träpålarna vilket medfört rörelser i byggnaderna med efterföljande skador. Idag sjunker fastigheterna i området med omkring tre till fyra millimeter per år.

För att stoppa fortsatta sättningar så måste husen grundförstärkas, vilket vi har gjort från källarna i husen. För att göra grundförstärkningen måste vi först gräva ut cirka en meter under befintligt källargolv och sedan gjuta en arbetsbetong som vi kan arbeta ifrån.

Stålkärnepålar djupt ner i berggrunden

Vi har borrat ner stålkärnepålar cirka 20 till 25 meter ner i berget och sedan ytterligare sex meter ner i fast berg. Efter det har vi gjutit fast stålkärnepålen i berget. I kallmurarna/bärande källarväggar har vi gjort håltagningar, så kallade anfang, för att kunna gjuta fast stommen med det nya källargolvet som för över lasten till de nya pålarna och ner till berget.

Startade med grundförstärkningar

Vi påbörjade arbetet sommaren 2016 och startade med grundförstärkningarna. Totalt är det sex hus som berörs och vi tog tre hus i taget. Under grundläggningsarbetet bodde folk kvar i fastigheterna, så vi har under hela grundläggningsperioden behövt säkerställa att vatten, avlopp, el, med mer är i drift.

Blåklassade byggnader

Eftersom husen är blåklassade och det finns fornlämningar i marken, så är både antikvarier och arkeologer involverade i projektet. Det innebär också att vi har hårda krav på oss att arbeta utan att skapa vibrationer och sättningar.

Även fastigheterna runt omkring kan påverkas. Vi har därför haft fyra vibrationsmätare utsatta i husen vi jobbar i samt i grannhusen. Vi har aldrig överskridit gränsvärdarna för vibrationer. Vi har mätt sättningar på husen vi jobbar i och i grannhusen genom att avväga befintliga dubbar och nya dubbar.

Logistiken – en stor utmaning

Även logistiken har varit klurig då vi arbetar i Gamla Stan med alla trånga gränder med mycket människor i rörelse, julmarknader, uteserveringar och turister. Vi får endast ha transporter till och från arbetsplatsen mellan klockan 7 och 11 vilket kräver mycket logistisk planering.

Renovering av lägenheter

Under 2018 och 2019 arbetar vi med renoveringarna av lägenheterna och lokalerna. Vi genomför stambyte, fasad- och fönsterrenovering, nya badrum och kök samt nya ytskikt och installationer. Under denna fas kommer hyresgästerna flyttas till evakueringslägenheter.

Historiska metoder används

Vi måste under allt arbete ta hänsyn till husets antikvariska värde. Detta blir extra tydligt under renoveringen. Vi använder oss av historiska metoder så långt det går. Vi målar till exempel med linoljefärg och använder limfärg i taket.

En tuff utmaning under renoveringen, ur antikvariska skäl, är att vi inte får göra några nya hål i husens tak, bjälklag eller väggar. Detta kräver mycket planering och improvisation, speciellt under stambytet då vi kommer behöva utgå från varje badrums förutsättningar.

Färdigställt 2020

Renoveringen av Daedalus 5 planeras vara helt färdig 2020 och då kan hyresgästerna flytta in nya fräscha lägenheter.

Antal projekt

loading