c

Framtidens kvarter i Vivalla, Örebro

  • Framtidens kvarter är ett omfattande renoveringsprojekt i stadsdelen Vivalla.
  • Lägenheterna som renoveras får nya kök och badrum blir nya, ytskikt fräschas upp och balkongerna blir större.

Social hållbarhet i fokus

I Örebro pågår just nu ett omfattande renoveringsprojekt i stadsdelen Vivalla. Projektet, som går under namnet Framtidens kvarter, innefattar renovering av byggnader och bostäder, rivning av delar av beståndet för att öppna upp och skapa en mer attraktiv utemiljö samt för att möjliggöra nybyggnation och för att kunna genomföra stora förändringar i utemiljön.

Partneringsamarbete med ÖrebroBostäder

Projektet är ett strategiskt partneringsamarbete mellan Skanska och beställaren ÖrebroBostäder och sträcker sig över en fyraårsperiod. Att projektet drivs i partnering är av stor vikt. Tillsammans med beställaren och övriga partneringaktörer tar vi fram idéer och skapar kostnadseffektiva lösningar för att möta projektets gemensamma målbild.

Lärdomar från tidigare projekt

Med start 2012 genomfördes ett liknande projekt i Vivalla. Projektet var mycket lyckat och vi vill fortsätta med att vidareutveckla arbetet kring social hållbarhet som inleddes i Vivalla 2012. Framtidens kvarter i Vivalla liknar mycket det tidigare projektet, vilket innebär att vi kan dra lärdom av våra tidigare erfarenheter.

400 lägenheter renoveras

Framtidens kvarter omfattar totalt sex deletapper, där Skanska har slutfört de tre första och nu fortsätter med de tre sista. Totalt ska omkring 400 lägenheter renoveras.

Yttertak och fönster byts ut, köken och badrummen blir nya, ytskikt fräschas upp och balkongerna blir större. Därtill byts installationer som bland annat möjliggör en minskad energianvändning. Vi genomför även utvändiga markarbeten för att skapa ett mer attraktivt område.

Stort fokus på tredje man

Lägenheterna vi arbetar med evakueras tillfälligt men i husen runt omkring finns kvarboende. Det medför att vi måste ha ett stort fokus även på säkerhet för tredje man.

Informationen till de boende är viktig. Vi svarar självklart på de frågor som dyker upp på plats, och vår beställare ÖrebroBostäder går kontinuerligt ut med information till de boende om vad som pågår i området.

Involverar de boende

I projektet bygger vi även om ett rekreationsområde i området, kallat Låtsasskogen. Eftersom området är en naturlig och förenande mötesplats för de boende så har det varit viktigt att lyssna till deras önskemål.

ÖrebroBostäder bjöd därför in boende i området till en boendedialog där familjer med hjälp av en legomodell, på ett lekfullt sätt fick medverka i utformningen av Låtsasskogen. Med input och idéer från boendedialogen har landskapsarkitekterna arbetat vidare på utformningen av Låtsasskogen.

Boendebyggarna 2.0

Liksom i det tidigare projektet i Vivalla är social hållbarhet fortsatt i fokus. Det tidigare initiativet Boendebyggarna har nu uppgraderats till Boendebyggarna 2.0. Projektet kommer erbjuda omkring 50-60 praktikplatser under hela projektets gång. Såväl Skanska som ÖrebroBostäder och projektets övriga partneringaktörer engagerar sig i initiativet och bidrar till möjligheten att erbjuda kvalitativa praktikplatser.

Stor vikt läggs vid att utbilda handledarna som har en viktig roll för praktikanten i det vardagliga arbetet. Vi har även breddat möjligheterna att erbjuda praktik till funktionsnedsatta och tittar också på olika typer av mentorskap.

De tre första etapperna i Framtidens kvarter kommer vara helt färdiga under 2021 och första deletappen kommer i sin helhet vara färdigt under hösten 2020.

Antal projekt

loading