c

Västra Eriksberg, Skellefteå

  • - Skanska har genomfört en exploatering av ett nytt bostadsområde i Skellefteå.
  • Området har varit ett stort naturområde.
  • Arbetsområdet har varit trångt och utmanande.
  • Vi var tvungna att ta ner träd på grund av säkerhetsskäl.
  • Totalt har vi byggt fyra gator, vägar, gång- och cykelvägar, en skidport med tillhörande elljusspår och övrig infrastruktur.
  • De flesta av tomterna är idag bebyggda och inflyttade.

Prisbelönt exploateringsprojekt

I Skellefteå har Skanska genomfört en exploatering av ett nytt bostadsområde. Området, som tidigare var ett rekreationsområde, har vi nu omvandlat till 79 fina villatomter.

Uppdraget genomfördes som en utförarentreprenad på uppdrag av Skellefteå kommun. Vi fick uppdraget i början av 2015 och tog det första spadtaget i mars samma år. Totalt har vi byggt fyra gator, vägar, gång- och cykelvägar, en skidport med tillhörande elljusspår och övrig infrastruktur.

Träd blåste omkull

Området har varit ett stort naturområde och tanken var från början att vi skulle bevara många av de vackra träden som redan stod där. Men när vi började exploateringen och tog bort delar av träden insåg vi ganska tidigt att de kvarvarande träden inte klarade av blåsten. Träd blåste omkull och vi var tyvärr tvungna att ta ner dem på grund av säkerhetsskäl.

Hänsyn till tredje man

Tidigare har kommunens skidspår gått genom området och det pågår mycket aktiviteter i skogen runt omkring. Det ligger också skolor i närheten. Detta innebär att vi har behövt ta mycket hänsyn till säkerheten för tredje man. Vi har jobbat med ordentliga avspärrningar och informerat genom flygblad och trottoarpratare.

Arbetsområdet har varit trångt med mycket gammal skog runt om. Trots det har projektet löpt på helt enligt plan. Området är stort och det har blivit mycket vegetation och schaktmassor som vi har behövt hantera.

Gamla massor blev skjutvallar

De gamla massorna användes bland annat till att fylla upp vissa tomter. Vi byggde också skjutvallar till en bågskytteförening i närheten. Under arbetets gång insåg vi att det var mycket mer berg i marken än vad vi hade trott. Vi krossade då berget och använde i gatorna.

Totalt återanvände vi 100 procent av alla schaktmassor, hela 41 500 kubikmeter. Det har inneburit att vi minskat klimatutsläppen från massahantering med 93 procent.

Hållbarhet i fokus

Hållbarhetsfrågorna har varit mycket viktiga genom hela projektet. Vi har genom innovativa idéer gällande återanvändning av massor, minskade klimatutsläpp och sociala hänsynstagande överträffat kundens krav. Antagligen var det därför vi fick "Utmärkelsen för hållbar infrastruktur" under Sweden Green Building Awards 2017. Vi vann också Skanska Sveriges Hållbarhetspris 2017.

Tre praktikanter

Vi har även haft social hållbarhet i åtanke under projektet och vi tog in tre praktikanter under projektet. Två av dessa har idag fått fast anställning på Skanska och den tredje har kommit in på arbetsmarknaden och fått en fast anställning hos en annan arbetsgivare.

Tre områden för villor

Totalt har vi anlagt för tre områden. Vi överlämnade etapp ett sommaren 2016, etapp två hösten 2016 och etapp tre sommaren 2017. Det innebar att tomtägarna till de två första områdena kunde påbörja sina villabyggnationer medan vi fortfarande arbetade med exploateringen.

Idag är alla tomter på område ett bebyggda på område två är omkring 40 procent bebyggt och på område tre har det börjat komma upp hus.

Projektet har resulterat i ett fantastiskt fint och stadsnära bostadsområde med närhet till rekreation och natur.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects