c

Listerbyskolan, Ronneby

  • Listerbyskolan
  • Teamet

Framtidens hållbara skola

Listerbyskolan utanför Ronneby har förändrats från en sliten 70-talsbyggnad till framtidens hållbara skola. Elever i årskurs F-6 och personalen har även fått en förbättrad studiemiljö och fina lekytor utomhus. Vi på Skanska har utfört om- och tillbyggnaden av Listerbyskolan på uppdrag av Ronneby kommun. Projektet är en totalentreprenad i aktiv dialog med beställaren.

Vårt mest hållbara skolprojekt hittills

Ronneby kommun bygger hälsosamma skolor och förskolor inspirerade av Cradle to Cradle® (C2C) som är ett koncept för kvalitet, innovation och bra design. Helheten och processen är viktiga – det gäller att sträva efter ett stort positivt avtryck.

Utgångspunkten för Listerbyskolan var att bygga enligt Cradle to Cradle® och Sunda Hus principer och krav. Vi på Skanska föreslog att vi även borde sikta mot ett mörkgrönt projekt enligt vårt eget verktyg, Skanskas Gröna karta. Det mäter och följer upp vår utveckling inom fyra prioriterade områden: energi, klimat, material och vatten. Tillsammans med Ronneby kommun enades vi om att dela på merkostnaderna för att uppfylla kriterierna. Listerbyskolan har fått bidrag från Skanska för att genomföra lösningar eftersom vi vill driva utvecklingen av hållbara projekt framåt.

Projektet har genomförts med ett lyckat slutresultat tack vare en tydlig dialog mellan Ronneby kommun, Skanska och underentreprenörer. Listerbyskolan är Skanskas mest hållbara skolprojekt hittills. Beställarens kunskap och engagemang är en förutsättning för att genomföra ett mörkgrönt projekt.

Omfattande renovering och tillbyggnad

Ombyggnaden består av 800 kvadratmeter och tillbyggnaden är lika stor. Dessutom ingår utomhusmiljön i projektet. Som många byggnader från 70-talet hade skolan dålig inomhusmiljö. Dessutom innehöll byggnaden potentiellt skadliga material som asbest och blåbetong som vi har tagit bort.

Projektet har inneburit en omfattande ombyggnad av befintliga lokaler, däribland en större gemensam matsal och en totalrenoverad gymnastiksal. Nybyggnadsdelen är sammankopplad med den befintliga byggnaden genom ett multifunktionsutrymme som ska fungera som både mötesplats för eleverna och som undervisningsplats.

Miljökrav innebar spännande utmaning

Alla involverade har varit mycket engagerade i miljökraven. Vi var överens om nödvändigheten med dessa krav trots att de påverkade byggprocessen. Tid, tålamod och kunskap krävs. Vår belöning är personlig utveckling och en skola som vi alla kan vara stolta över.

Ett exempel på att vi har lyckats är att skolan använder endast cirka 45 procent av energin enligt kraven i Boverkets byggregler. Förbrukningen är cirka 75 procent lägre än den var tidigare trots att ytan har fördubblats.

Överskott av el säljs till elnätet

Den nya delen av skolan är utrustad med 2 700 kvadratmeter takmonterade solcellspaneler, vilket genererar cirka 40 000 kWh el per år för att kompensera för energin som den använder.

Den nya delen av skolan är en nollenergibyggnad som genererar mer energi än den använder under ett år. Överkapaciteten av el används för att värma vatten i ackumuleringstankar. Eventuellt överskott som inte används av skolan säljs till elnätet. En bildskärm i skolan visar hur mycket solenergi produceras.

Bättre inomhusmiljö

Ventilationen var undermålig i skolan. Därför har vi moderniserat och installerat fler aggregat samt byggt ventilerade undergolv. Vi har tilläggsisolerat på vinden samt bytt ut ytterväggarna och fönster. De befintliga ytterväggarna lyfte vi från grundplattan och satte icke organiserat material längst ner mot betongen.

Väggarna, taket, fönstren och fundamenten har mycket goda U-värden, vilket är en förutsättning för en energieffektiv byggnad. En tätare byggnad gör att vi kan använda det nya ventilationssystemet fullt ut.

Godkända material och återvinning

I projektet har allt material kontrollerats enligt Sunda Hus databas, vilket är en stor utmaning. Inte en enda droppe silikon eller skruv som inte håller måttet får byggas in. För att klara detta har vi lagt mycket tid på inköp och arbetsplanering. Vår engagerade beställare från Ronneby kommun har dagligen besökt byggarbetsplatsen och fungerat som kontrollant. Det har varit en extra trygghet.

Ingenting har gått till deponi, vilket har krävt ett stort engagemang från medarbetare och underentreprenörer. Gipsspill måste vara torrt när det skickas till tillverkaren för återvinning och skräp på golvet ska sorteras.

Vi har tänkt på återvinning från stort till smått. Gammal isolering från väggar har vi fräst upp och sprutat in som lösull på vinden. Man lär sig att tänka i dessa banor och utvecklas av att arbeta i ett sådant här projekt.

Akustiken i fokus

Arbetsmiljön för elever och lärare är väldigt viktig. Därför har vi jobbat mycket med att få rätt akustik. Buller och efterklanger dämpas med ljudabsorbenter. I musikrummet har vi gjort grundliga undersökningar för att få till rätt akustik.

Tysta korridorer har skapats som kan användas som studiemiljöer. De är lite bredare än en klassisk korridor och ljudkraven är väldigt höga. Tak och golvbeläggning som suger upp ljud har valts. Kraven på väggar och dörrar var höga så ljud kan stängas ute.

Höga krav även utomhus

Kraven i utemiljön är lika höga som inomhus. Lekutrymmen och redskap är valda med tanke på miljö och återvinning. Vi har skapat en uteskolsal i ett skogsbryn med sittplatser i form av stubbar. I skogspartiet finns även roliga stigar och gångar för barnen att leka på.

Ett stolt ögonblick var när vi på Skanska delade ut diplom för mörkgrönt projekt till Listerbyskolan. Skolan, kommunen och projektet har tillsammans möjliggjort detta. Men vårt stoltaste ögonblick var nog när vi hälsade på i skolan och fick se hur bra elever och personal trivs.

 

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects