c

Hisingsbron, Göteborg

  • Hisingsbron  ska inbjuda till att ta sig upp ovanför älven för att promenera eller stanna och se på utsikten.
  • Den lägre och kortare bron ger en känsla av kortare avstånd över älven, samtidigt som bredare gång- och cykelbanor gör det enklare och snabbare att ta sig över den.
  • Skanska har fått i uppdrag att bygga Hisingsbron i centrala Göteborg. Bron ska gå över Göta älv.
  • Arbetet med Hisingsbron är tekniskt mycket utmanande med komplicerad grundläggning.
  • Hisingsbron blir en så kallad lyftbro av stål och betong.
  • Projektet är tekniskt utmanande och vi har behövt påla oss ner 110 meter för att nå berg.
  • Hisingsbron kommer knyta samman de två sidorna av älven. Illustration: Mattias Henningsson-Jönsson

En modern bro stärker Göteborgs stadskärna

Skanska har i ett joint venture med Danska MTH fått i uppdrag att bygga Hisingsbron i centrala Göteborg. Bron ska gå över Göta Älv och binda samman älvstränderna.

Projektet är en totalentreprenad och utöver bron ingår även en anläggning för spårvägstrafik, nya vägar och anslutningar, installationsarbeten, maskiner och styrsystem för bron samt rivning av gamla Götaälvbron från 1939.

Lyftbro av stål och betong

Hisingsbron blir en så kallad lyftbro av stål och betong. Bron får en segelfri höjd på 12 meter och när den öppnas 28 meter.

Skanska fick uppdraget av Göteborgs stad i augusti 2016 och påbörjade arbetet i november samma år. Arbetet är tekniskt mycket utmanande med komplicerad grundläggning, många kringliggande bostäder samt tredje man.

Öppnar 2021

Enligt projektet säger man nu våren 2021 för bil, buss, gång och cykel och ett halvår senare för spårvagn. Den uttjänta Götaälvbron som idag används för trafiken kommer rivas senast till 2022.

När Hisingsbron står färdig kommer den bidra till att utveckla stadskärnan i Göteborg och knyta samman de två sidorna av älven.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects