c

Hisingsbron, Göteborg

  • Hisingsbron  ska inbjuda till att ta sig upp ovanför älven för att promenera eller stanna och se på utsikten.
  • Den lägre och kortare bron ger en känsla av kortare avstånd över älven, samtidigt som bredare gång- och cykelbanor gör det enklare och snabbare att ta sig över den.
  • Skanska har fått i uppdrag att bygga Hisingsbron i centrala Göteborg. Bron ska gå över Göta älv.
  • Arbetet med Hisingsbron är tekniskt mycket utmanande med komplicerad grundläggning.
  • Hisingsbron blir en så kallad lyftbro av stål och betong.
  • Projektet är tekniskt utmanande och vi har behövt påla oss ner 110 meter för att nå berg.
  • Hisingsbron kommer knyta samman de två sidorna av älven. Illustration: Mattias Henningsson-Jönsson

En modern bro stärker Göteborgs stadskärna

Skanska har i ett joint venture med Danska MTH fått i uppdrag att bygga Hisingsbron i centrala Göteborg. Bron ska gå över Göta Älv och binda samman älvstränderna. Hisingsbron blir en lyftbro av stål och betong.

Projektet är en totalentreprenad och utöver bron ingår även en anläggning för spårvägstrafik, nya vägar och anslutningar, installationsarbeten, maskiner och styrsystem för bron samt rivning av gamla Götaälvbron från 1939.

Lyftbro av stål och betong

Hisingsbron blir en så kallad lyftbro av stål och betong. Bron får en segelfri höjd på 12 meter som, när den öppnas blir 28 meter.

Skanska fick uppdraget av Göteborgs stad i augusti 2016 och påbörjade arbetet i november samma år. Arbetet är tekniskt mycket utmanande med komplicerad grundläggning, många kringliggande bostäder samt tredje man.

Öppnar 2021

Enligt projektet säger man nu våren 2021 för bil, buss, gång och cykel och ett halvår senare för spårvagn. Den uttjänta Götaälvbron som idag används för trafiken kommer rivas senast till 2022.

När Hisingsbron står färdig kommer den bidra till att utveckla stadskärnan i Göteborg och knyta samman de två sidorna av älven.

Tekniskt utmanande projekt

Arbetet påbörjades i november 2016 då vi startade grundläggningsarbetet. Projektet är tekniskt utmanande och vi har behövt påla oss ner 110 meter för att nå berg. En annan utmaning har varit närheten till den gamla Götaälvsbron som är känslig för rörelser. Vi har därför behövt anpassa vårt pålningsarbete efter den. Risken finns annars att man trycker undan för stora mängder lera som påverkar den gamla bron.

Under 2017 har vi arbetat med full fart. Vi har gjort grundläggningsarbeten på Ringön, vid Lilla Bommen och i Göta Älv. För att kunna arbeta så effektivt som möjligt har vi behövt lägga om trafiken runt Centralenområdet. Vi har även dragit vatten, el och avlopp.

God planering och stora utmaningar

Projektet kräver god planering då det innefattar många människor. Det krävs även en god logistisk planering.

De största utmaningarna, förutom den tuffa grundläggningen, har varit läget. Projektet ligger väldigt centralt och påverkar tredje man. Det ligger dessutom många kringliggande bostäder runt omkring. Detta har medfört att vi har behövt följa vissa bullerkrav. Vi har dessutom bara kunnat arbeta dagtid mellan klockan 7 och 17.

Öppnar 2020

2020 öppnas Hisingsbron för bil- och busstrafik och 2021 öppnar bron för spårvagnstrafik. Den uttjänta Götaälvbron som idag används för trafiken kommer vara färdigriven 2022.

När Hisingsbron står färdig kommer den bidra till att utveckla stadskärnan i Göteborg och knyta samman de två sidorna av älven. Bron kommer utöver biltrafiken förhoppningsvis även bjuda in till promenader och cykelturer.

En grön arbetsplats

Som i de flesta av Skanskas projekt har vi arbetat utifrån vår egen miljöcertifiering Grön arbetsplats. Det innebär att vi har en extra hög miljöambition och att arbetsplatsen uppfyller en rad kriterier.

Många av våra lastbilar och maskiner går dessutom på HVO, en fossilfri diesel som är bättre för miljön.

Anlagt ett reningsverk

Vi arbetar efter stränga krav när vi borrar ner pålar i marken. För att inte förorena vattnet har vi därför byggt ett reningsverk som renar vattnet innan det släpps ut igen.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects