c

Hisingsbron, Göteborg

 • Alla fyra pyloner på plats. Foto: Katrin Svensson
 • I skymningen över Göteborg är det dags för att lyfta den första pylonen. Foto: Katrin Svensson
 • Den första motvikten är på plats på Hisingsbron. Foto: Katrin Svensson
 • Pråmen med pylonerna seglar in genom Götaälvbron. Foto: Niklas Maupoix
 • Hisingsbrons pyloner och pylontoppar är klara i fabriken i Sevilla, Spanien och lyfts på plats i juli 2020. Foto: Göteborgs Stad
 • Brons signum, pylonerna monteras först på brostöden på norra sidan och sedan på södra sidan. Foto: Göteborgs Stad
 • Hisingsbron växer från mitten och ut mot älvstränderna. Pylonerna och lyftdelen i mitten monteras under sensommaren och början på hösten 2020.
 • Bron tar form in mot Södra Älvstranden.
 • Kollektivtrafikbron som kommer att ”lyfta sig” ur vägbanan ner mot Nordstan.
 • Det är totalt 42 stycken sidospann fördelade på båda sidor
 • Projektet är tekniskt utmanande och vi har behövt påla oss ner 110 meter för att nå berg.
 • Ståldelarna pallas upp och inspekteras. Svetsskarvar, ojämnheter och eventuella skador ses över och åtgärdas.
 • Morgonljus över arbetet med en av Hisingsbrons tvärbalkar.
 • Även om det är stora sektioner som lyfts på plats är det millimeterpassning.
 • Tvärbalken fraktas på plats genom att passera den befintliga bron.
 • Brodelarna sammanfogas.
 • Arbete vid en av bropelarna.
 • Arbetet med Hisingsbron är tekniskt mycket utmanande med komplicerad grundläggning.
 • Hisingsbron kommer knyta samman de två sidorna av älven. Illustration: Mattias Henningsson-Jönsson
 • Skanska har fått i uppdrag att bygga Hisingsbron i centrala Göteborg. Bron ska gå över Göta älv.
 • Den lägre och kortare bron ger en känsla av kortare avstånd över älven, samtidigt som bredare gång- och cykelbanor gör det enklare och snabbare att ta sig över den.
 • Hisingsbron ska inbjuda till att ta sig upp ovanför älven för att promenera eller stanna och se på utsikten.

En modern bro stärker Göteborgs stadskärna

Skanska har i ett joint venture med Danska MTH fått i uppdrag att bygga Hisingsbron i centrala Göteborg. Bron ska gå över Göta Älv och binda samman älvstränderna. Hisingsbron blir en lyftbro av stål och betong.

Projektet är en totalentreprenad och utöver bron ingår även en anläggning för spårvägstrafik, nya vägar och anslutningar, installationsarbeten, maskiner och styrsystem för bron samt rivning av gamla Götaälvbron från 1939.

Lyftbro av stål och betong

Hisingsbron blir en så kallad lyftbro av stål och betong. Bron får en segelfri höjd på 12 meter som, när den öppnas blir 28 meter.

Skanska fick uppdraget av Göteborgs stad i augusti 2016 och påbörjade arbetet i november samma år. Arbetet är tekniskt mycket utmanande med komplicerad grundläggning, många kringliggande bostäder samt tredje man.

Öppnar 2021

2021 öppnas Hisingsbron för bil- och busstrafik samt spårvagnstrafik. Den uttjänta Götaälvbron som idag används för trafiken kommer vara färdigriven 2022.

När Hisingsbron står färdig kommer den bidra till att utveckla stadskärnan i Göteborg och knyta samman de två sidorna av älven.

Tekniskt utmanande projekt

Arbetet påbörjades i november 2016 då vi startade grundläggningsarbetet. Projektet är tekniskt utmanande och vi har behövt påla oss ner 110 meter för att nå berg. En annan utmaning har varit närheten till den gamla Götaälvsbron som är känslig för rörelser. Vi har därför behövt anpassa vårt pålningsarbete efter den. Risken finns annars att man trycker undan för stora mängder lera som påverkar den gamla bron.

Under 2017 har vi arbetat med full fart. Vi har gjort grundläggningsarbeten på Ringön, vid Lilla Bommen och i Göta Älv. För att kunna arbeta så effektivt som möjligt har vi behövt lägga om trafiken runt Centralenområdet. Vi har även dragit vatten, el och avlopp.

God planering och stora utmaningar

Projektet kräver god planering då det innefattar många människor. Det krävs även en god logistisk planering.

De största utmaningarna, förutom den tuffa grundläggningen, har varit läget. Projektet ligger väldigt centralt och påverkar tredje man. Det ligger dessutom många kringliggande bostäder runt omkring. Detta har medfört att vi har behövt följa vissa bullerkrav. Vi har dessutom bara kunnat arbeta dagtid mellan klockan 7 och 17.

En grön arbetsplats

Som i de flesta av Skanskas projekt har vi arbetat utifrån vår egen miljöcertifiering Grön arbetsplats. Det innebär att vi har en extra hög miljöambition och att arbetsplatsen uppfyller en rad kriterier.

Många av våra lastbilar och maskiner går dessutom på HVO, en fossilfri diesel som är bättre för miljön.

Anlagt ett reningsverk

Vi arbetar efter stränga krav när vi borrar ner pålar i marken. För att inte förorena vattnet har vi därför byggt ett reningsverk som renar vattnet innan det släpps ut igen.

Antal projekt

loading