c

Hisingsbron - en bro mellan stadsdelar och invånare

Bit för bit reser sig Hisingsbron ur Göta Älv. Projektet är komplext med flera viktiga funktioner som att knyta samman Göteborg, bli en ikon för staden och ge invånarna betydligt mer än bara en bro.

Bit för bit reser sig Hisingsbron ur Göta Älv. Den är ett komplext projekt med flera viktiga funktioner. Hisingsbron, Göteborg.
1 av 3
Bit för bit reser sig Hisingsbron ur Göta Älv. Den är ett komplext projekt med flera viktiga funktioner. Hisingsbron, Göteborg.
2 av 3
Illustration av den färdiga Hisingsbron
3 av 3 Foto: Tomorrow

Hisingsbron ska spänna över den stora älven som rinner genom centrala Göteborg. Mellan 2016 och 2022 byggs efterträdaren till nuvarande Götaälvbron, som tjänat staden väl ända sedan 1939 och helt enkelt är utsliten. Den nya bron blir en central del i den pågående utbyggnaden av Göteborgs innerstad. Visionen är att den ska ge mer till samhället och invånarna än en fysisk förbindelse över älven.

- Stadens tanke är att knyta samman människorna på Hisings- och centrumsidan, därför blir den här bron väldigt annorlunda. Den ska inbjuda till att ta sig upp ovanför älven för att promenera eller stanna och se på utsikten från balkonger med sittbänkar. Den ska belysas väldigt snyggt och man har lagt mycket kraft på en arkitekttävling för att få en vacker bro - tanken är att den ska bli en ikon för Göteborg.

Det säger Henrik Gerber, projektchef för konsortiet där Skanska och danska MT Højgaard tillsammans bygger bron på uppdrag av Göteborgs Stad. Projektet är det största som staden byggt i egen regi genom tiderna.

Smarta funktioner

Staden har för avsikt att bygga ut och förtäta centrum samt frigöra markyta till nya bostäder och verksamheter vid älvstränderna. Därför väljer man att bygga en lägre bro som ska upplevas mer som en stadsgata, med ingångar direkt från bron till kontor eller butiker i anslutning.

Den lägre och kortare bron ger en känsla av kortare avstånd över älven, samtidigt som bredare gång- och cykelbanor samt smarta hållplatser för buss och spårvagn gör det enklare och snabbare att ta sig över den.

Stora tekniska utmaningar

Skanska och MT Højgaard är en erfaren duo som har byggt både Öresundsbron, Höga Kustenbron och senast göteborgska Marieholmsbron tillsammans. Medan MTH är experter på ståldelar och maskineri för rörliga broar har Skanska stor erfarenhet av mark, grundläggning och betong.

I det här projektet behövs all erfarenhet. Brobygget är mycket tekniskt utmanande och grundläggningen minst sagt komplicerad. Man har just slutfört underbyggnaden av bron med pålning och betongfundament.

- Vi har pålat 70-110 meter genom Göteborgsleran för att komma ner till berg. Det är väldigt sällan vi gör så långa pålar, men den här gången var det nödvändigt. Bron ska bli en öppningsbar lyftbro, som ett höj- och sänkbart skrivbord med fyra ben som man kan reglera. Det blir en utmaning att få ihop lyftmekaniken så att hela bron fungerar och en annan utmaning är att påla och förankra bron rejält, säger Henrik Gerber.

Dessutom utförs alla arbetsmoment i vatten. Det innebär begränsad tillgänglighet och miljökrav från en vattendom att förhålla sig till.

- Vi har den tekniska kompetensen och är starka på hållbarhet och säkerhet. Därför vågar vi ta oss an de här stora projekten. Men det gäller att kontinuerligt beräkna riskerna, åtgärda och följa upp.

Politiskt och personligt

Nästa större milstolpe är leveransen av de övre ståldelarna som kommer i sommar från två fabriker i Spanien. Totalt går det åt runt 6 000 ton stål till bron. Alla framsteg rapporteras löpande till Göteborgs Stad, som visar stort intresse för att följa bygget. Henrik Gerber upplever en både politisk och mänsklig närvaro

- Det ger bygget en annan kaliber, på ett bra sätt. Politikerna och trafiknämnden får täta rapporter och kommer hit och hälsar på. Vi har stort ansvar mot våra kunder, men när man bygger ett ikoniskt byggnadsverk för en stad blir det mer personligt. Dessutom tror jag att Hisingsbron är det projekt i stan som gemene man tycker är roligast att det byggs. De får en ny, modern bro som kan möta framtidens utmaningar, säger Henrik Gerber.

Senast uppdaterad: 2019-02-26

Rekommenderad läsning