c

Förbifart Stockholm

  • Förbifart Stockholm innebär att E4 får en ny sträckning väster om huvudstaden. Skanska har fått i uppdrag att bygga länken till tunnlarna i söder.
  • Vi bygger en ny cirkelformad trafikplats, skapar nya körfält för E20 utanför befintliga körbanor och bygger anslutningen till den långa tunneln.
  • De sex tidigare körfälten blir fjorton som leder trafiken i olika riktningar.
  • Bergets kvalitet är dålig. Våra geotekniker har gjort beräkningar för att vi ska kunna skapa en hållbar anslutning till förbifarten.
  • Skanska bygger ett tråg och en bergtunnel som leder ner trafiken till förbifarten.

Södra anslutningen till förbifarten

Den som passerar södra infarten till Stockholm märker att stora förändringar är på gång. Förbifart Stockholm innebär att E4 får en ny sträckning väster om huvudstaden. Projektet binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden samt minskar sårbarheten i Stockholmstrafiken. Den 21 kilometer långa vägen från Kungens Kurva till Häggvik går främst genom tunnlar.

Vi på Skanska har fått i uppdrag att bygga länken till tunnlarna i söder. Det är den största av delentreprenaderna vid Kungens Kurva. Vi bygger en ny cirkelformad trafikplats och skapar nya körfält för E20 utanför befintliga körbanor. Den största delen av jobbet är anslutningen till den långa tunneln. Vi bygger ett tråg och en bergtunnel som leder ner trafiken till själva förbifarten.

År 2021 är vi klara med vårt arbete men det dröjer ytterligare några år innan Förbifart Stockholm öppnar. El, belysning och trafiksystem ska installeras och testas i bergtunnlarna. Det arbetet utförs av andra entreprenörer. Trafikverket beräknar att invigningen av tunnlarna sker 2026. I samband med invigningen ska vi genomföra mindre arbeten som asfaltbeläggning och linjemålning.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects