c

Kvarteret Tändstickan, Göteborg

  • ÅF-huset var först ut i kvarteret Tändstickan. Teknikkonsulten ÅF kommer faktiskt att ha verksamhet i alla tre kontorsbyggnaderna.
  • Tändstickan – en blandstad med arbetsplatser, bostäder och service.
  • Tändstickan är inte bara gröna och hållbara byggnader. De erbjuder även gröna oaser för eftertanke.
  • Den glasade fasaden ger ljusa lokaler. Placeringen mot norr ger mindre värmeinsläpp
  • ÅF-huset och Tändstickan 2 får snart sällskap av den elva våningar höga byggnaden Tändstickan 3.

Nytt område utvidgar Göteborgs stadskärna

Tändstickan är ett expansivt område som växer fram mellan Göteborg och Mölndal. Området har fått namnet Tändstickan eftersom en tändsticksfabrik låg här fram till 30-talet. Här vill Skanska skapa en levande blandstad med kontor, restauranger, service och bostäder. Hittills har vi byggt två kontorshus och håller på med ett tredje. Totalt kommer det då att finnas 2 500 arbetsplatser här.

På fina cykelbanor tar du dig hit från centrala Göteborg på tio minuter. Spårvagnen tar ungefär lika lång tid. För den som vill ta bilen är läget perfekt vid E6/E20 och Mölndalsvägen. Landvetter flygplats ligger bara en kvarts bilfärd bort.

Skanska köpte marken 2011 eftersom vi såg potentialen med en tomt som ligger nära city och kommunikationer. Vi fick tidigt kontakt med teknikkonsultföretaget ÅF som lockades av både läget och möjligheten att utforma sina egna lokaler i samarbete med oss. ÅF kommer att ha verksamhet i alla tre kontorshusen som kallas ÅF-huset, Tändstickan 2 och Tändstickan 3.

ÅF-huset

ÅF hade länge varit trångbodd och letat efter nya lokaler. Om ÅF skulle flytta in i ett nybyggt hus var det självklart att aktivt kunna vara med och utforma det. Det var även viktigt med en grön profil eftersom ÅF arbetar med att utveckla hållbara lösningar för sina egna kunder. Den formen av samarbete välkomnade vi på Skanska.

I september 2011 skrev ÅF på ett tioårigt hyreskontrakt för den kontorsbyggnad som fick namnet ÅF-huset. Byggstarten skedde i januari 2012 och två år senare stod huset klart. Den relativt snabba byggprocessen berodde på ett väldigt smidigt samarbete. ÅF projekterade en stor del av de tekniska installationerna.

ÅF-huset består av 16 våningar och är 7 500 kvadratmeter stor. ÅF skulle från början hyra sju våningar men expanderade kraftigt och behövde elva våningar redan vid inflyttningen.

I samband med uppförandet av ÅF-huset byggde vi ett parkeringshus i fyra plan som även fungerar som kvarterets skydd mot leden. Här har arkitekten och vi skapat ett grafiskt mönster i betongen som föreställer en förstelnad skog. I grenverket kan man hitta små figurer, djur, människor eller landskap om man tittar noga. Till och med en gyllene flygande gris. Detta har gett liv åt parkeringshuset och en upplevelse för de som tittar på fasaden varje dag.

Tändstickan 2

När vi blev klara med ÅF-huset kunde vi konstatera att området hade blivit attraktivt, precis som vi hade förutspått vid tomtköpet. Arbetet fortsatte med utvecklingen av det sju våningar höga kontorshuset Tändstickan 2. Vi började bygga 2014 och huset stod klart 2016. ÅF fortsatte sin expansion och flyttade in på fyra våningsplan. Handelsbanken och Cap Gemini flyttade in ungefär samtidigt i huset.

Tändstickan 3

Satsningen i området visade sig vara så lyckad att vi började utveckla och bygga en tredje kontorsbyggnad. Vi satte spaden i backen hösten 2016 och huset beräknas stå klart hösten 2018. Hit flyttar Försäkringskassan med sina 800 medarbetare. Försäkringskassan har tidigare varit utspridd på flera olika ställen i Göteborg och kan nu samla verksamheten i moderna och öppna lokaler. Nytänkande aktiviteter ska uppmuntra medarbetarna till rörelse. Bland annat skapar vi en fin terrass högst upp i huset där man kan arbeta, ta en paus eller träna i utomhusgymmet vi planerar för. 

ÅF kommer att flytta in på två av våningsplanen i den elva våningar höga byggnaden. Företaget har mer än fördubblat sin verksamhet sedan hyresavtalet för ÅF-huset skrevs 2011. Vi är glada över att kunna erbjuda ÅF ytterligare yta i kvarteret. För att underlätta för företaget bygger vi en gångbro mellan ÅF-huset och Tändstickan 3.

Kvarteret Tändstickans historia

1904 började Södertälje Tändsticksfabrik bygga en ny modern tändsticksfabrik i Göteborg och flyttade tillverkningen hit. Här fanns bra transportmöjligheter både till lands och till sjöss vilket var viktigt för exporten.

1917 tog Ivar Kreuger och Svenska Tändsticksaktiebolaget över fabriken och ändrade namnet till Göteborgs Tändsticksfabrik. Fabriken var som störst under första världskriget med 400 anställda.

1931 lades fabriken ner och lokalerna byggdes med tiden om för att hyras ut till olika småföretag. Ända fram till 2000-talet fanns här olika verksamheter, bland annat bilverkstäder.

Idag bygger och utvecklar Skanska det nya kvarteret Tändstickan. ÅF var det första företaget som flyttade in i Tändstickan 1. Ett par år senare stod Tändstickan 2 klart bredvid och nu bygger vi Tändstickan 3 som blir inflyttningsklart 2018.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects