c

Brf Jarlaplatsen, Göteborg

  • Brf Jarlaplatsen ligger centralt i Göteborg i ett av landets mest välbevarade funkisområden, Johanneberg.
  • Brf Jarlaplatsen är ett tydligt landmärke i Johanneberg med sina ljusa fasader och rundade balkonger.
  • De rundade balkongerna är ett sätt att ta funkisens formspråk in i framtiden, i ett kulturmärkt område.
  • I Brf Jarlaplatsen har Skanska placerat ett granitkonstverk av Ivana Machakova som själv presenterade verket på invigningen.
  • Avtäckning av granitkonstverket "Bruten cirkel" inför de boende i Brf Jarplaplatsen.
  • Konstverket "Bruten cirkel" i bohusgranit är ett sätt att ge platsen en tydlig identitet och bidra med kulturvärden till staden.
  • Konstnären Ivana Machakova berättar om sitt konstverk för alla de som köpt lägenhet i Brf Jarlaplatsen.

Ett läge utöver det vanliga

I Övre Johanneberg i Göteborgs centrum, i ett av landets mest välbevarade funkisområden byggde vi brf Jarlaplatsen – ett formstarkt kvarter med vid utsikt över staden. I tre hus samsas hem och butikslokaler och fyller platsen med nytt liv. Vi har byggt 156 bostadsrättslägenheter med 1-5 rum och kök, samt två etagelägenheter om 225 kvadratmeter.

Skanska förvärvade markföretaget Jarlaplatsen i Göteborg AB från SBC Bostad år 2010 och startade bostadsförsäljningen i juni 2015. Brf Jarlaplatsen bidrar till karaktären i Övre Johannebergs funkisområde, som idag är delvis kulturminnesmärkt.

Funkis och mångfald

Övre Johanneberg ligger med ett högt och attraktivt läge en kort promenad från Göteborgs innerstad. Bland de tidstypiska, idag kulturminnesmärkta funkiskvarteren harmoniserar de två niovåningshusens och ett högrest sjuttonvåningshus funkisarkitektur med omgivningen. Alla lägenheter har balkong eller uteplats och flera av de större lägenheterna har två balkonger i olika väderstreck.

– Vyerna från bostäderna högst upp i husen är något utöver det vanliga, men även de som väljer att bo lite längre ner kommer få fin utsikt över Göteborg, säger Martin Lafveskans på Erséus Arkitekter i Göteborg, som tillsammans med sina kollegor har ritat husen i Johanneberg.

Ett särskilt fokus finns på hållbarhet, inom området kultur och mångfald. Här finns ett brett utbud av lägenheter för människor i olika livssituationer och planlösningen är gjord för att kunna anpassas efter individuella behov. Det nya torget mot Eklandagatan kompletteras med butiker, uteservering och restaurang/café som öppnar upp området för möten mellan boende och besökare.

Grönt liv mitt i stan

Vi har lagt stor omsorg vid att skapa sociala utrymmen för de boende. Kvarterets gård blir någonting utöver det vanliga med gröna planteringar, dubbla trädäck, mötesplatser och lekytor. En festlokal finns till uthyrning i det högsta huset, med plats för många gäster samt tillhörande lounge.

Det finns gott om förvaring för cyklar i både cykelställ och källarförråd.  Källsortering med flera fraktioner finns också, vilket gör det enklare för de boende att leva miljövänligt.

Variation och öppenhet

I det här projektet har vi lagt särskild vikt vid den aspekt av hållbarhetsarbetet som vi kallar kultur och mångfald.

Tanken om variation har varit viktig och i Brf Jarlaplatsen finns både stora och små lägenheter med plats för större familjer, par eller singlar. Ett brett spann i åldrar och livssituation finns bland dem som köpt lägenheter. Arkitekten har satsat på att skapa naturliga rumssamband i alla hem, som kan omformas efter olika behov och livsstilar. – Det går att skilja rummen åt med en tillvalsvägg i flera lägenheter utan att planlösningen påverkas alltför mycket, berättar Martin Lafveskans.

Projektet bidrar också till ökad öppenhet i området, då torget vid husen är tillgängligt för allmänheten. Det skapar en naturlig mötesplats mellan de boende i området och utomstående som strosar i Johanneberg då det kommer att fyllas av verksamheter som restauranger och kaféer. Det finns både gemensamhetslokal och övernattningslägenhet i kvarteret som gör det lättare för de boende att bjuda in.

För funkisens värden vidare

I området finns ett kulturarv att ta fasta på och här har Skanska lagt ner mycket kraft. Stora delar av Övre Johanneberg består av vita eller ljusa hus utefter en områdesplan som togs fram av den kände stadsingenjören Uno Åhrén på mitten av 30-talet. Han var en av funktionalismens stora förespråkare i Sverige och har haft stor betydelse för att Övre Johanneberg blivit ett av landets bäst bevarade funktionalistiska bostadsområden.

Funkisen byggde på nya radikala tankar om att skapa bättre levnadsvillkor för människor, jämfört med äldre tiders mörka, trånga, opraktiska och ofta ohälsosamma bostäder. Utformningen av arkitekturen sågs som ett socialt ansvar. I de nya hemmen skulle alla må bra och leva väl, med tillgång till luft och ljus.  All formgivning utgick från lösningar som var funktionella och underlättade livet, utseendet kom därefter och fick ett rent formspråk.  Det som var praktiskt skulle samtidigt vara vackert och tillverkat i kvalitetsmaterial som höll länge.

I Brf Jarlaplatsen har vi formgivit husen med omsorg om att behålla områdets karakteristiska arv, vilket bland annat märks i de välvda balkonger som löper utmed husens långsidor. Balkongerna blir ett formstarkt inslag med räcken av opalglas. Hussocklarna kläs i grå natursten och blir en fin kontrast mot de ljusa betongfasaderna, som smälter in i den befintliga miljön.

Konst att samlas kring

Vi ser konst och utsmyckning som en aspekt av social hållbarhet, ett sätt att inte bara erbjuda bostäder utan också en attraktiv och inbjudande miljö med en egen identitet. Det är i sin tur en förutsättning för trivsel, gemenskap och anknytning till platsen som gör människor mer benägna att ta väl vara på miljöerna.  Brf Jarlaplatsen pryds av konstverket ”Bruten cirkel” i granit, ett konstverk att betrakta och samlas kring på gården. 

Miljöaspekter

Lägenheterna är Svanenmärkta och byggdes med miljövänliga material. Det höga huset följer också Göteborgs Stads program för Miljöanpassat Byggande, som ställer ännu högre krav än Svanenmärkningen.

Brf Jarlaplatsen har en låg energiprestanda tack vare snålspolande kranar och duschar, energisnåla vitvaror, energieffektiva fönster och fasader.  Bostäderna värms med fjärrvärme och har individuell mätning och debitering av el och varmvatten. Husen ventileras med FTX återvinning av värme i frånluft.

De boende har möjlighet att göra gröna sortimentsval och får lätt att återvinna, då vi sätter in extra fraktioner för sopsortering i hemmen. Vi stärker möjligheterna till ett bilfritt liv genom en bilpool i kvarteret och en stor mängd cykelparkeringar. Garaget har stationer för laddning av elbilar, vilket uppmuntrar till val av miljövänliga fordon.

Skanska har även sett till lokalt omhändertagande av dagvatten genom gröna ytor på gården och sedumtak på gårdens miljöhus.

Brf Jarlaplatsen var en grön arbetsplats, vilket är vår egen miljömärkning för att minska miljöpåverkan under byggprocessen. Vi har återvunnit minst 95 procent av avfallet, hade snålspolande kranar, körde arbetsfordon på ett sparsamt sätt och försökte på en rad andra sätt skona miljön.

 

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading