c

Kvibergs entré, Göteborg

  • Punkthuset i Kvibergs Entré
  • Den gröna innergården mellan husen
  • Innergården i Kvibergs Entré
  • Välvda gångstråk och gröna inslag på gården.
  • Punkthuset i Kvibergs Entré

Ungt funktionellt boende som gör gott under byggtiden

I Kviberg ca 10 minuter öster om Göteborgs centrum byggdes flerbostadshus med 133 bostadsrättslägenheter i flera etapper. Vi ville skapa ett område där unga människor fick möjlighet att leva ett rikt socialt liv i ett prisvärt boende nära staden.

Skanska har fått vara delaktig i att omvandla ett relativt anonymt område till en ny och trivsam stadsdel. Tanken var att den nya Kvibergstaden skulle smälta samman med de befintliga regementsbyggnaderna och äldre industrimiljöerna. Husen är moderna men utformade för att passa in i omgivningen så att områdets särskilda karaktär bibehålls.

Kaxigt kvarter med miljöfokus

Kvibergs Entré är ett kaxigt kvarter med tre hus. Här erbjuder vi modernt stilrena hem om 1–5 rum och kök på 33,5–119 kvadratmeter.

En av våra absolut viktigaste uppgifter var att bidra till en mer hållbar framtid. Miljöarbetet präglade hela vår byggprocess. Den som flyttar till våra hem på Brf Kvibergs Entré kommer förmodligen märka det genom att elräkningen kan hållas låg eller att bostadsrättsföreningen har låga kostnader för drift och underhåll. Att centrum nås med cykel på ca tio minuter är en bonus, för både den boende och miljön.

Skanska drivs av visionen att vara en förebild i svenskt näringsliv, en samhällsutvecklare som bidrar till hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt med hållbarhetsaspekter både som organisation i stort och i våra enskilda projekt. Det handlar lika mycket om det vi utvecklar och lämnar efter oss som de investeringar vi gör i samhället under utförandet av projekt.

I projektet Kvibergs Entré har vi haft höga ambitioner inom social hållbarhet, med inriktningen att främja sysselsättning och motverka utanförskap. Personer som stått långt ifrån arbetsmarknaden fick chans till praktik både på byggarbetsplatserna och på Skanskas Göteborgskontor, en erfarenhet som gav dem värdefulla meriter och en fot in på arbetsmarknaden.
I studiotvåorna har vi satsat mycket på funktionaliteten: de har en så kallad funktionsvägg som rymmer både köksinredning, tvättutrustning och förvaring. Att allt är samlat på en enda vägg blir kostnadseffektivt och ger lägenhetsinnehavaren möjlighet att utnyttja varje kvadratmeter på ett effektivt sätt.

Miljoner i samhällsvinst

Kvibergs Entré är det första projektet där Skanska Nya Hem Göteborg haft en plan för social hänsyn och genomfört samhällsfrämjande aktiviteter under byggtiden. Dels fick unga och arbetslösa chans till praktikplats, med målet att slussa dem hela vägen till anställning. Dels genomfördes inspirerande aktiviteter som gästföreläsningar på skolor och studiebesök på bygget.

För att se hur stort samhällsvärde som kom ur satsningen beställde Skanska en oberoende utvärdering av konsultföretaget Payoff, som beräknar och analyserar samhällsekonomisk nytta. Rapporten(PDF) visar en mycket positiv bild. Åtta av de elva praktikanterna slussades till anställning hos Skanska eller andra företag. Den samhällsekonomiska lönsamheten beräknas till 8 miljoner kronor efter två år.

Social hållbarhet

Kvibergs entré var ett pilotprojekt inom social hållbarhet. Det bestod av ett stort antal små lägenheter som utformades för att vara prisvärda och funktionella. Även själva planerings- och byggprocessen fick sociala aspekter, då vi genomförde särskilda insatser för unga och arbetslösa.

Skanska Nya Hem i Göteborg tog fram en social hållbarhetsstrategi som svar på samhällets utmaningar inom sysselsättning och utanförskap.  Vi inledde ett systematiskt arbete med praktikplatser, mentorskap och studiebesök inom bostadsprojekten. Kvibergs Entré var det första projektet där det här arbetet omsattes i praktiken.

- Kvibergs Entré är ett pilotprojekt för oss där vi ökat vårt samhällsengagemang. Vi ville ge unga och arbetslösa i närområdet yrkeslivserfarenhet. Vi hoppades att det skulle motivera ungdomarna, locka till branschen och tända en låga av motivation, säger Christina Ingelsten, marknadsutvecklare på Skanska Nya Hem.

En språngbräda till jobb: praktik- och lärlingsplatser

Den ena delen av arbetet riktades mot arbetsmarknadsinsatser på individnivå. Att ge möjlighet till yrkeslivserfarenhet, språkutveckling och bättre chanser till en framtida anställning genom praktikplatser, lärlingsanställningar och sommarjobb.

Kviberg är ett område med lägre utbildningsnivå, inkomstnivå och sysselsättningsgrad än snittet i kommunen. För att hitta fram till långtidsarbetslösa ungdomar och hjälpa dem in på arbetsmarknaden inledde vi samarbeten med partners och föreningar som arbetar mot samma mål.  Arbetsförmedlingen i Angered/Gamlestan, Angeredsutmaningen, Fryshuset och Movant är några av dem som blev en länk mellan Skanska och praktikanterna.

Antonia Andersson som praktiserar på Skanska Nya Hem i Göteborg var en av dem som fick chansen att ta ett kliv mot anställbarhet. Hon fick praktik, handledning, jobbcoaching och intervjuträning – och tack vare det påbörjade hon en anställning hos en annan arbetsgivare dagen efter att hennes Skanska-praktik tagit slut. De tre månaderna har för henne varit en värdefull tid.

- Jag fick en social tillhörighet, någonstans att gå varje dag och väldigt snälla och trevliga människor som har gett mig många skratt. Sen har jag lärt mig väldigt mycket om den här branschen som jag inte visste innan. Jag tycker att det är en väldigt spännande bransch. Jag hoppas att Skanska fortsätter göra det här för jag hoppas att fler får den här möjligheten, säger Antonia Andersson.

Inspirera och motivera flera: föreläsningar och studiebesök

Den andra riktningen inom social hållbarhet var att bredda rekryteringsbasen till byggbranschen, att nå ut till en större grupp människor i samarbete med skolor och sociala organisationer. Att skapa framtidstro, locka till branschen och visa på förebilder, ge möjlighet att ställa frågor och ta kontakt.

- Om vi ska få folk till branschen måste vi berätta hur roliga saker man gör här. Sådant ingår normalt inte i skolornas läroplan. Det kan vara tufft att hålla motivationen uppe genom utbildningen och verkligen tro på att det finns en plats för mig, men Göteborg står inför en så stor omställning att det finns arbetstillfällen som måste fyllas. Vi ville verkligen inspirera till att hålla i studierna hela vägen ut, säger Christina Ingelsten.

Skanska genomförde inspirationsföreläsningar i skolor och tog emot studiebesök på bygget flera gånger under byggtiden.  Föreläsningarna innehöll utbildning, exempelvis i hur byggprocessen gick till från markplätt till färdigt kvarter.

Miljöaspekter

I projektprocessen tillämpade vi Grön arbetsplats, Skanskas egen miljömärkning av arbetsplatser. Det betyder bland annat att minst 95 procent av byggavfallet återanvändes.

Brf Kvibergs Entré har en energiprestanda på 80 kWh/m2 och år (värme, varmvatten och fastighetsel). Till detta tillkommer hushållsel på cirka 30 kWh/m2. Husen har ventilation med FX-system med återvinning genom värmepump på frånluften och tilluft bakom radiator. Återvinningen från värmepumpen används till varmvatten och uppvärmning. Spetsvärmen är fjärrvärme.

Vi satte in snålspolande kranar och duschar, energisnåla fönster och vitvaror med minsta energiklass A. Bostäderna har individuell mätning och debitering av el och varmvatten. Avfall och återvinningssystem för de boende finns i form av sopsugsanläggning för komposterbart samt restavfall. En sopsorteringsstation finns i området och eftersom vi ville påverka de boende att tänka miljövänligt gjorde vi det enkelt att källsortera avfall.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading