c

Västra Skärholmen, Stockholm

Ett större renoveringsarbete pågår i Stockholmsförorten Skärholmen. Vår uppdragsgivare är Svenska Bostäder som här äger ett bostadsområde med 36 hus från 1960-talet. Husen läcker energi och en viktig del av vårt arbete handlar därför om att tilläggsisolera klimatskalen.

Energieffektivisering är ett viktigt mål och Svenska Bostäder har därför tagit ett större grepp: vi tilläggsisolerar och putsar husens fasader. Balkonger och loftgångar får nya skivfasader. Fönster, entrédörrar samt balkong- och loftgångsfronter byts ut. Taken läggs också om.

Hur stor effekten blir är ännu svårt att säga eftersom arbetet fortfarande pågår men Svenska Bostäders mål är att energianvändningen ska sänkas med 25-30 procent.

Mindre spring i lägenheterna

När vi arbetar i och nära människors hem är det viktigt att de boende störs så lite som möjligt. Projektchef Krister Persson berättar om hur de arbetar med denna viktiga fråga:

– Vi är inne tre vändor i lägenheterna: en dag för att byta fönster, en timme för att byta dörr och sedan är elektrikern inne en kort vända också. På så vis blir det inte en massa spring. Hyresgästerna vet vad som gäller och är glada och nöjda med lösningen.

Information och kommunikation är också viktigt. Varje etapp startar med ett möte där hyresgästerna bjuds in till en grillkväll. Vi berättar om vårt arbete och om vilken hjälp vi behöver från dem, exempelvis vad som behöver röjas undan för att vi ska kunna jobba i lägenheten.

Utvecklat helt ny fasadprodukt

Svenska Bostäder har varit mycket tydliga med vad de önskar. Utifrån ganska enkla ritningar har Skanska sedan utvecklat detaljerade lösningar.

Exempelvis har vi i samarbete med en leverantör produktutvecklat en fasadskiva för tak och väggar i loftgångarna och för sidoväggarna på balkongerna. Fasadskivan monteras på en aluminiumställning och går därmed enkelt att byta ut om den utsätts för klotter eller annan skadegörelse. Dessutom bidrar den till att huset får ett modernt uttryck.

Ordning och reda

Logistik och planering är A och O i så här stora projekt. Tidplanen är tajt och utrymmet i området begränsat. Vi har också noga valt ut samtliga underentreprenörer.

Unik perennpark

Att skapa ett tryggt område som de boende trivs i och vårdar är en annan viktig del i vårt arbete. Därför har vi också förnyat områden kring entréer och uteplatser. Svenska Bostäder har dessutom satsat stort på en unik perennpark i området. Trädgårdsdesignern Piet Oudolf, som designat offentliga trädgårdar i bland annat London, Amsterdam och New York, har gestaltat parken. Vi har gjort all eldragning och belysning samt byggt en vattenanläggning och ett bevattningssystem.

Korta Fakta

Start: 2009
Ort: Stockholm, Skärholmen
Adress: Idholmsvägen, Ekholmsvägen mfl

Senast uppdaterad: 2017-02-26