c

Skeppsavägen, Bålsta

Totalrenovering av 113 stycken miljonprogramslägenheter i Bålsta. Renoveringen innebar total invändig renovering, så när som på stommen. Utöver det bytte vi även panel och tak samt tilläggsisolerade vinden.

Renoveringen innebar total invändig renovering, så när som på stommen, av 113 enplanslägenheter. Därtill byte av panel, tak, tilläggsisolering av vind, nya entréer samt altaner och markarbeten.

Lägenheterna är byggda 1963-64 men innehåller ingen asbest, förutom utvändigt på limträbalkar, vilket underlättar rivningen.

Under hela projekttiden har det funnits en arbetsgrupp som bestått av ca 10 av de boende samt arkitekten. Dessa har tillsammans kommit fram till utformningen efter vilken visningslägenheter har byggts.

Senast uppdaterad: 2017-02-09