c

Norrlands Universitetssjukhus

Vi har genomfört en om- och tillbyggnad av Hjärtcentrum på Norrlands Universitetssjukhus. Uppdraget genomfördes under pågående verksamhet vilket krävde mycket stor hänsyn till patienter, anhöriga och anställda i intilliggande lokaler.

Under ramavtalet för Västerbottens Läns Landsting genomför Skanska Direkt bland annat byggserviceuppdrag på Norrlands Universitetssjukhus. Ett exempel på ett uppdrag är om- och tillbyggnad av Hjärtcentrum 2013–2014. ”En känslig miljö med högteknologiskt labb och unik utrustning för hjärtoperationer”, säger Lars-Johan Eklund, projektchef på Skanska Direkt.

Sedan 1994 har Skanska Direkt ett ramavtal med Västerbottens Läns Landsting på orterna Umeå och Skellefteå. Verksamheten har varit byggservice med stundtals relativt komplicerade projekt som ombyggnationer av operationssalar och psykiatriska avdelningar. Ett utmanande uppdrag är om- och tillbyggnad av Hjärtcentrum inklusive två arytmilabb. Ett av labben innehåller den senaste högteknologiska utrustningen för hjärtoperationer och är byggt på millimeteranpassning för att klara maskinens dimensioner. Det finns endast fyra labb av detta slag i Sverige och syftet med ombyggnaden är att ge kortare väntetider för hjärtpatienterna.

Projektspecifika förutsättningar

Uppdraget genomfördes under pågående verksamhet vilket krävde mycket stor hänsyn till patienter, anhöriga och anställda i intilliggande lokaler. Särskild hänsyn behövde också tas till att uppdraget genomfördes i en steril och dammkänslig miljö.

Uppdraget i korthet

Kund: Västerbottens läns landsting
Tid: 2013–2014 (Hjärtcentrum)
Entreprenadform: Ramavtal/ Byggserviceuppdrag
Ort: Umeå

Senast uppdaterad: 2017-03-21