c

Nordea

Ombyggnationerna åt Nordea ingår i deras nordiska koncept Future Brand Distribution (FBD) som nu pågått under fyra år och hittills omfattat ombyggnader på 45 platser runt om i landet.

Flertalet av delprojekten har utförts med kvarvarande hyresgäster och delats upp i etapper för att bankens verksamhet inte skulle påverkas mer än nödvändigt.

Generellt har Skanska Direkt tillsammans med Nordea, konsulter och projektörer deltagit i ett mycket bra samarbete som möjliggjort färdigställande på korta byggtider till en rimlig kostnad. Projektledningen har fått hjälp av en extern byggledare som lett partneringsamarbetet i form av startmöten, veckomöten, informationsmöten, slutseminarium mm.

Ekonomi

Löpande räkning med verifierade självkostnader mot en godkänd budget. Utöver detta har vi aktivt arbetat  med ekonomistyrning i form av löpande prognoser så att kunden hela tiden haft kontroll på hur kostnadsutvecklingen sett ut.

Korta Fakta

Start: 2008
Ort: Rikstäckande

Senast uppdaterad: 2017-02-09