c

Lyckad husflytt på Bromma flygplats

Skanska fick det spännande uppdraget att flytta en kontorsbyggnad åt Swedavia på Bromma flygplats i somras. Nu kan du se filmen om hur förberedelserna och flytten gick till.

Bakgrunden till uppdraget var att Swedavia måste göra plats för SL:s etablering av tvärbanans Kistagren. I arbetet ingick flytt av en operativ byggnad som är belägen på flygplatsens driftområde. Byggnaden stod tidigare på den plats där SL kommer att etablera en av hållplatserna för den nya linjen och därför behövde byggnaden flyttas.

300 ton hus flyttades i ett svep

Byggnaden uppfördes 2010 och har en area på 1170 kvadratmeter och en total vikt på närmare 300 ton. Den används som kontor till funktioner som jobbar med driften av flygplatsen och ger plats åt cirka 40 personer per skift.

Flytten ägde rum under helgen 20-21 juli då trafiken var som minst intensiv. Flytten genomfördes av Skanskas enhet inom byggservice, Skanska direkt och till sin hjälp hade de underentreprenören Havator, som är specialister på den här typen av flytt.

De som arbetar i byggnaden behövde aldrig byta arbetsplats utan jobbade på fram till fredagen och kunde sen återgå till arbetet efter helgen, om än på ny plats. Allt gick helt enligt plan.

Senast uppdaterad: 2018-09-24